Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDSTAVLJENI PRIRUČNICI ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE


Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković otvorila je skup na kome su predstavljeni priručnici za borbu protiv diskriminacije "Vodič za situaciono testiranje diskriminacije" i "Vodič za stratešku parnicu", izrađeni u saradnji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Centra za unapređenje pravnih studija. Priručnici su namenjeni organizacijama civilnog društva, advokatima i pravnicima koji se bave zaštitom od diskriminacije.

Poverenica Brankica Janković navela je da ovi vodiči predstavljaju veoma koristan alat jer sadrže konkretne savete i primere koji se mogu primeniti na različite situacije u praksi. Ona je istakla da dokazivanje diskriminatornog postupanja nije uvek jednostavno, ali da svaki uspešno otkriven slučaj može napraviti veliki pomak u borbi protiv diskriminacije. Na skupu su govorili i Biljana Brajtvajt iz Er Centra, Jovana Vuković iz organizacije Jednakost i Adam Vajs iz Evropskog centra za prava Roma, dok je moderator bio Saša Gajin iz Centra za unapređenje pravnih studija.

"Vodič za situaciono testiranje diskriminacije" namenjen je aktivistima i aktivistkinjama koji se u okviru organizacija civilnog društva bore protiv diskriminacije u pojedinačnim slučajevima, naročito putem prikupljanja dokaza o diskriminatornom postupanju. U njima se obrađuju teme među kojima su pojam situacionog testiranja, istorija, metodologija i principi na kojima se zasniva situaciono testiranje, vrste testiranja, oblasti u kojima se ono može koristiti.

"Vodič za stratešku parnicu" je namenjen kako organizacijama civilnog društva tako i advokatima i pravnicima koji imaju nameru da pokretanjem postupaka za zaštitu od diskriminacije u pojedinačnim slučajevima doprinesu razvoju sudske prakse i postupanja organa vlasti u oblasti zabrane diskriminacije. Ovaj priručnik upućuje čitaoce na razmišljanje o cilju strateške parnice, izboru organa pred kojim se namerava pokrenuti postupak, odnosu advokata, stranke u postupku i organizacije civilnog društva u toku trajanja strateške parnice, upravljanju informacijama i podacima vezanim za stratešku parnicu i drugim sličnim temama.

Skup su organizovali Centar za unapređenje pravnih studija u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti i partnerskim organizacijama civilnog društva, Jednakost, AIRE Centar, Sivil Rajts Difenders, Edukacioni centar i Peščanik. Izradu vodiča i njihovo predstavljanje je podržala Evropska Unija u okviru projekta "Obezbeđenje efektivne podrške članovima najdiskriminisanijih grupa i njihovim organizacijama".

Izvor: Vebsajt Poverenice, 29.08.2018.