Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USTAV RS: Advokatska komora Beograda smatra da predložene promene Ustava, koje se odnose na proširenje pružaoca pravne pomoći i besplatne pravne pomoći van advokature i jedinica lokalne samouprave, nisu u interesu građana


Predsednik Advokatske komore Beograda (AKB), Vladimir Gajić, uputio je pismo pomoćniku ministra pravde Čedomiru Backoviću u vezi sa predlozima za promenu odredbe člana 67 Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav).

1. AKB se protivi bilo kakvim izmenama Odredbe člana 67 Ustava. Advokatura Beograda smatra da predložene promene Ustava, koje se odnose na proširenje pružaoca pravne pomoći i besplatne pravne pomoći van advokature i jedinica lokalne samouprave, nisu u interesu građana.

2. U proteklih desetak godina protivno Ustavu i važećim zakonima, nezakonito se pružanjem pravne pomoći bavi veliki broj raznih organizacija civilnog društva. Na ovaj način u pravnom poretku Srbije razvilo se nadripisarstvo koje je van ikakve kontrole. Organizacije civilnog društva kao pružaoci prave pomoći ne samo da te poslove obavljaju nezakonito, već nisu uspostavile ni minimum održivih i transparentnih servisa, pa tako nema nikakve kontrole kvaliteta pravne pomoći koju pružaju, a potpuno je netransparentan i način njihovog finansiranja.

3. Advokatura smatra da ne postoje relevantni argumenti koji ukazuju da će pristup pravdi biti olakšan i delotvorniji za sve kategorije stanovništva ukoliko se proširi krug pružaoca pravne pomoći. Sasvim je dovoljno advokata u Srbiji, kao i jedinica lokalne samouprave koje mogu pružati građanima pravnu pomoć i besplatnu pravnu pomoć.

4. Advokatura se zalaže za donošenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći kako bi se najširem krugu građana omogućio pristup pravdi. Besplatnu pravnu pomoć međutim mogu pružati samo advokati i lokalna samouprava.

5. Advokatura smatra takođe da je osnovni uslov za uspostavljanje vladavine prava striktna i dosledna podela vlasti, a to znači da zakonodavna i izvršna vlast ne mogu imati bilo kakvu ulogu prilikom izbora sudija i tužilaca. U tom smislu advokatura podržava predloge strukovnih udruženja tužilaca i sudija.

Takođe, ukazuju Ministarstvu pravde da Advokatska komora Beograda kao profesionalna organizacija advokata u Beogradu ima preko 4200 članova i nema svoje predstavnike u dijalogu koji se vodi povodom ustavnih promena.

Izvor: Vebsajt Advokatska komora Beograda, 28.08.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija