Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT PRAVILNIKA O PDV EVIDENCIJI: Računovođe i poslodavci nezadovoljni Nacrtom pravilnika jer je neprimereno obiman, neće doprineti boljoj naplati poreza i suzbijanju sive ekonomije. Potrebno je da se formira nova radna grupa u kojoj će biti više eksperata za računovodstvene poslove, daju novi realni rokovi i sačini potpuno nov Pravilnik


I posle sastanka ministara Dušana Vujovića i Zorane Mihajlović i najave da se mora unaprediti poreski sistem, stručna javnost, pre svega računovođe, ali i poslodavci, strepe od konačne verzije Pravilnika o PDV evidenciji. Nacrt Ministarstva finansija, koji podrazumeva popunjavanje 137 pojedinačnih podataka i niz zbirnih, za većinu malih i srednjih preduzeća značiće veći trošak. Upućeni su već izračunali - najmanje od 18 miliona evra na ime uvođenja novih pravila i još najmanje 20, a neki procenjuju i 24, miliona evra stalnih godišnjih troškova.

Sve i kada bi se zanemarilo finansijsko opterećenje privrede, računovođe upozoravaju da je sadašnja verzija pravilnika u suprotnosti sa Akcionim planom Srbije za borbu protiv sive ekonomije, ali i opredeljenja da napredujemo na listi Svetske banke "Duing biznis".

- Bez obzira na određena redukovanja i preciziranja odredbi Pravilnika u poslednjoj radnoj verziji, isti je i dalje suprotan naprednoj svetskoj praksi i neopravdano predimenzioniran i ne uklapa se u preporuke Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije - ističe Jovan Beara, predsednik poslovnog udruženja "Urva" i član Odbora grupacije računovodstvenih poslova PKS. - Predloženi pravilnik je neprimereno obiman, ima 23 strane i 49 članova, dok sam Zakon o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016 i 7/2017 - usklađeni din. izn.) ima 68 članova. Neće doprineti boljoj naplati poreza i suzbijanju sive ekonomije. Traži se čitav niz zbirnih podataka i pitanje je kako iz zbirnih, statističkih podataka neko može da kontroliše eventualnu utaju poreza. To je nemoguće.

Predlog pravilnika uneo je nemir i među Udruženje proizvođača softvera Srbije. Oni su protiv usvajanja ovog akta, jer tvrde da direktno krši preporuke i ignoriše iskustva Evropske unije, donosi ozbiljne troškove i po njihovoj proceni nije u skladu sa najavljenom politikom digitalizacije.

- Nije dobijen argumentovan odgovor ni na jednu od brojnih stručnih primedbi koje su postavljene tokom rada na predlogu - navodi se u saopštenju ovog udruženja. - Neophodna izmena softvera će po našoj proceni koštati oko 150 evra po privrednom subjektu što iznosi oko 18 miliona evra na nivou privrede. To je samo inicijalni fiksni trošak implementacije. Procene stalnih troškova idu i preko 20 miliona evra na godišnjem nivou.

Sličan zaključak proističe i iz analize portala "Neobilten" čija računica troškova novog propisa pokazuje da će godišnji troškovi privrede iznositi 24 miliona evra, a jednokratni troškovi uvođenja - 19 miliona evra. Ova analiza upozorava i da je uvođenje novih polja u PDV prijavu obrnuto proporcijalno sa borbom protiv sive ekonomije.

Nadležni s druge strane, obećavaju da će biti efikasniji u obračunu i povraćaju PDV, pa će tako nadomestiti klizanje na listi "Duing biznis" zbog značajno komplikovanije papirologije.

Pri Privrednoj komori Srbije je formirana Radna grupa, ali izuzev zahvalnosti što se tema otvorila, nije mogla da prihvati predloženi tekst. - Predloženi Pravilnik se ne može prihvatiti niti su moguće njegove dorade pojedinačno po članovima - stoji u zaključcima ove radne grupe. - Potrebno je da se formira nova radna grupa u kojoj će biti više eksperata za računovodstvene poslove, daju novi realni rokovi i sačini potpuno nov Pravilnik.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. Bulatović, 28.08.2017.
Naslov: Redakcija