Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA: Uredba stupa na snagu 1. septembra 2016. godine i njome je precizirana procedura u vezi sa raspisivanjem konkursa za mesto direktora, ali i za druga rukovodeća mesta u policiji. Uredba se neće primenjivati na zapošljavanje svršenih studenata Kriminalističko-policijske akademije


Konkurs za direktora policije najverovatnije će biti raspisan 1. septembra 2016. godine. Naime, Uredba o sprovođenju javnog konkursa u Ministarstvu unutrašnjih poslova ("Sl. glasnik RS", br. 72/2016 - dalje: Uredba) za popunjavanje radnih mesta, među kojima je i mesto za prvog čoveka Direkcije policije stupa na snagu 1. septembra, a njom je precizirana procedura u vezi sa raspisivanjem konkursa za mesto direktora, ali i za druga rukovodeća mesta u policiji. Ovu Uredbu Vlada Republike Srbije je usvojila 23. avgusta 2016. godine.

U toku je priprema konkursa za novog direktora policije i određivanje uslova za buduće kandidate. U MUP-u, međutim, nisu mogli da odgovore kada će biti raspisan konkurs za budućeg čelnika Direkcije policije. Funkciju vršioca dužnosti direktora policije punih osam meseci obavlja Vladimir Rebić.

Po propisu predlog za popunu radnog mesta direktora policije daje ministar unutrašnjih poslova. On Vladi Republike Srbije dostavlja i predlog kandidata za ovu funkciju. Prema Zakonu o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016 - dalje: Zakon), direktora bira Vlada na period od pet godina, a ista osoba može da ima najviše dva mandata na ovoj poziciji.

Osim konkursa za direktorsko mesto, Uredbom je interni konkurs predviđen za radna mesta u MUP-u koja nisu popunjena na ovaj način. Oglas o konkursu bi trebalo da se objavi u roku od osam dana od dana donošenja rešenja o popunjavanju radnog mesta. Ovaj oglas trebalo bi da se nađe na internet stranici MUP-a, na oglasnoj tabli ljudskih resursa, u "Sl. glasniku RS", u dnevnim novinama koje su dostupne na celoj teritoriji države, kao i na internet prezentaciji i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Rok za podnošenje prijave na konkurs je deset dana od dana objavljivanja konkursa u "Sl. glasniku". Konačnu rang-listu od najviše tri kandidata, koji su prema ostvarenim ocenama najbolje rangirani, utvrđuje komisija. Između ostalog, komisija proverava da li kandidat ispunjava formalnopravne uslove, tehnička znanja i veštine, da li je zdravstveno sposoban i bezbednosno podoban.

Predlog za izbor kandidata, uz obrazloženje, utvrđuje nadležni rukovodilac i dostavlja ga ministru da odluči.

Uredba se neće primenjivati na zapošljavanje svršenih studenata Kriminalističko-policijske akademije.

Podsetimo, Rebić je nasledio Milorada Veljovića, koji je dužnosti direktora policije posle više od devet godina razrešen 31. decembra 2015. na sednici Vlade. Na istoj sednici bivši načelnik saobraćajne policije postavljen je za vršioca dužnosti direktora policije. Rešenjem nije određeno trajanje njegove funkcije.

Raspisivanje konkursa za direktora policije više je puta najavljivano. Ministar policije Nebojša Stefanović je još početkom godine rekao da će konkurs biti raspisan odmah po usvajanju Zakona. Ovaj Zakon usvojen je još 26. januara 2016. godine.

Izvor: Vebsajt Politika, Danijela Vukosavljević, 26.08.2016.
Naslov: Redakcija