Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: Naknadu za porodiljska bolovanja isplaćuje se porodiljama kojima su izdata rešenja, i to od 20. do 25. za prethodni mesec


Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 50/2018) koji je u primeni od 1. jula 2018. godine, ukinuo je 86 dokumenata koje su porodilje morale do sada da prikupljaju, što može da ostvari godišnju uštedu privredi od 690 miliona dinara.

Kako je saopštio NALED, analizom koju je sprovelo Udruženje vlasnika računovodstvenih agencija utvrđeno je da je od 86 listova raznoraznih fotokopija i originala, čak 80 bilo potpuno nepotrebno.

Administrativni trošak ove procedure za privredu, zajedno sa procedurom za ostvarivanje prava na naknadu trudnicama, još 2012. procenjen je na više od 690 miliona dinara godišnje i za taj novac je svake godine moglo da bude otvoreno najmanje 1.200 radnih mesta, ukazuje NALED.

- Zakon je doneo važan finansijski podsticaj poboljšanju stope nataliteta putem povećanja dodatka za treće i četvrto dete, ali i rešio jednu od najpoznatijih komplikovanih administrativnih procedura - prikupljanje dokumentacije za ostvarivanje prava na porodiljsku naknadu - kažu u NALEDU.

Teret prikupljanja dokumentacije do sada je padao na poslodavca i porodilju, što je, ocenjuju, bio poseban problem za porodilje-preduzetnice.

Prema novoj, automatizovanoj proceduri, porodiljama ostaje da predaju doznaku, rešenje poslodavca o porodiljskom odsustvu i kopiju tekućeg računa.

Ostale informacije o porodilji pribavljaće lokalne samouprave preko Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) i utvrđivati osnovicu naknade zarade.

Ukinuta je obaveza poslodavcima da isplaćuju zaradu porodiljama i potom zahtevaju refundaciju, tako da će naknadu porodiljama direktno uplaćivati Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, iz državnog budžeta.

- Učešćem u radnoj grupi za izradu zakona, NALED je pomogao da se ova procedura pojednostavi i drago nam je što je Ministarstvo za rad prihvatilo naše sugestije. Ipak, odgovornost za funkcionisanje sistema je sada u potpunosti preneta na državne i lokalne institucije pa ćemo s posebnim oprezom pratiti primenu novog postupka i ukazivati na probleme kako ne bi bilo narušeno poverenje građana i privrede - poručuje članica Upravnog odbora NALED-a Stanka Pejanović.

Država garantuje da će redovno isplaćivati porodiljsko bolovanje. Dosadašnja iskustva, međutim, po kojima se sa isplatom kasnilo i po tri meseca, unela su strah među porodilje i nedoumicu među poslodavce.

Porodilje će ubuduće naknadu dobijati direktno od države, mimo poslodavca, a sva dokumenta moraće da pribavljaju i predaju same. Novi Zakon otvorio je niz pitanja, poput toga hoće li porodilje ubuduće primati platu na vreme, šta je sve potrebno od dokumentacije i kome dokumenta podnose? Dilema je i hoće li žene na vreme uspeti da prođu proceduru, kao i da li će država sama umanjivati naknadu za iznos eventualnih kredita ili će i to biti obaveza mladih majki.

Krenimo redom. Braneći novi Zakon, ministar za rad Zoran Đorđević rekao je da će od 1. jula država isplaćivati porodiljsko i da isplate neće kasniti. Ali dosadašnja iskustva i činjenica da porodilje očekuju julsku platu već ove nedelje, ne daju mira ni njima, niti poslodavcima.

Strahuju i poslodavci jer se pitaju da li će njihove porodilje dobijati naknadu na vreme. Zbog toga u mnogim firmama žele da i dalje isplaćuju zaradu zaposlenima, a da nakon toga dobiju refundaciju. Odgovor iz ministarstva je da to nije moguće i da se Zakon odnosi isto na sve poslodavce.

Takođe, oni poručuju da će porodilje dobiti naknadu po završetku obračunskog perioda, koji traje od 1. do 5. u mesecu.

Novina je i da država više neće brinuti o administrativnim zaradama i kreditima koje je poslodavac do 1. jula odbijao od porodiljske naknade. Sada je porodilja dužna da te obaveze sama izmiri svakog meseca, uplatom u banci ili preko poslodavca.

Menja se i način na koji se utvrđuje osnovica za izračunavanje naknade. Ona će se ubuduće utvrđivati na osnovu zbira mesečnih osnovica na koje su plaćeni doprinosi u poslednjih 18 meseci pre otvaranja bolovanja. Ranije je to važilo za 12 meseci, a pre toga za šest meseci.

S druge strane, do sada su naknadu za vreme porodiljskog mogle da dobiju samo majke u radnom odnosu. Novim Zakonom ovo pravo je prošireno na žene koje samostalno obavljaju delatnost, vlasnice poljoprivrednog gazdinstva i radno angažovane, kao i nezaposlene žene koje su u periodu od 18 meseci, pre rođenja deteta, ostvarivale prihode. Ovoj listi pridružuju se i zaposlene žene koje su u radni odnos stupile nakon rođenja deteta. Trajanje porodiljskog odsustva u ovoj situaciji računa se od datuma kada je dete rođeno.

U Srbiji se godišnje rodi oko 19.500 beba ili 53 bebe u proseku dnevno. Imajući u vidu da je novi Zakon stupio na snagu pre 25 dana, to znači da su novi propisi već obuhvatili oko 1.300 majki. Njima će, prvu, julsku naknadu za porodiljsko bolovanje na račun uplatiti država, a ne poslodavac.

Iako su novi propisi usvojeni pre tri meseca, mnogim porodiljama je nejasno da li će država na račun isplaćivati naknadu i majkama koje su se porodile pre 1. jula. Zakon kaže da će se pravo na roditeljski dodatak za decu rođenu pre 1. jula 2018. godine, ostvarivati po starom zakonu. Država će, dakle, kao i do sada, naknadu isplaćivati poslodavcu, a poslodavac porodiljama.

Za otvaranje porodiljskog potrebno je pribaviti doznake od ginekologa, fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu, fotokopiju overene zdravstvene knjižice i izveštaj lekarske komisije. Sve to zajedno, sa rešenjem o pravu na porodiljsko odsustvo, potrebno je predati u službu dečje zaštite.

Za produženje porodiljskog, zahtev za komisijski pregled trebalo bi predati mnogo ranije, od isteka bolovanja. Od pedijatra je potrebno uzeti uput za specijalistu, koji potom daje nalaz sa preporukama za komisiju. Ovaj nalaz se uz očitanu zdravstvenu knjižicu majke i deteta i popunjen obrazac ZPND predaje u službu socijalne zaštite.

Porodilje koje su dobile rešenje o bolovanju zaradu će, dakle, dobiti u okviru zakonskih rokova, ali mnogima od njih biće to i 25 dana kasnije nego što su zaradu primale do sada. Po starom zakonu, kada je poslodavac uplaćivao naknadu, porodilje su, naime, dobijale zaradu isto kada i ostali zaposleni, najčešće poslednji radni dan u mesecu ili pet do deset dana kasnije. Novi zakon po kome država direktno uplaćuje zaradu porodilji mimo poslodavca pomerio je te rokove, ali doneo i još nekoliko problema.

Prva dilema je kada naknadu zarade mogu da očekuju porodilje koje su, recimo, danas predale dokumentaciju? Koliko je vremena potrebno državi da donese rešenje? Novi Zakon predvideo je rok od dva meseca. I to je ozbiljan problem za buduće majke, kaže Ivana Milenković (29), koja je bila zatečena ovom informacijom u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu u Beogradu.

"Trebalo bi da se porodim 4. avgusta. Potrebnu dokumentaciju sam odnela poslodavcu pre desetak dana. Oni su mi, međutim, rekli da se sada poslodavac ne pita ništa jer država porodiljama direktno na račun uplaćuje zaradu i da sama moram da predam zahtev za bolovanje. Drugi šok je bio kada su mi rekli da rešenje treba da očekujem u roku od dva meseca, što znači da će mi zarada najmanje toliko kasniti", navodi Ivana, ali i Milica M., kojoj su u socijalnoj službi u Pančevu rekli da će na rešenje čekati od jednog do dva meseca. Savet je, dakle, trudnicama da dokumentaciju predaju najkasnije po ulasku u sedmi mesec trudnoće.

Kako su objasnili u resornom Ministarstvu, država će isplaćivati naknadu za porodiljska bolovanja samo porodiljama kojima je izdala rešenja, i to od 20. do 25. za prethodni mesec.

"Važno je napomenuti da se zaposlena žena po otpočinjanju porodiljskog odsustva obraća poslodavcu radi donošenja rešenja o odsustva sa rada radi korišćenja porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, a u cilju blagovremenog podnošenja zahteva za naknadu zarade za to vreme. Uz zahtev, podnosi se rešenje poslodavca o odsustvu, doznaka o otpočinjanju porodiljskog odsustva, fotokopija doznake o prvom početku korišćenja trudničkog bolovanja ukoliko je ono korišćeno i fotokopija kartice tekućeg računa. Svi ostali dokazi pribavljaju se službenim putem", pojasnili su u resornom Ministarstvu.

Dodaju i da je zakonski pokrivena cela priča oko isplate porodiljama kako zaposlenima, tako i ženama koje samostalno obavljaju aktivnosti, kao i nezaposlenima koje su 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivale prihode.

Novi propisi dodali su još jedan korak i kada produžavate porodiljsko bolovanje. Ranije je komisija u domu zdravlja odmah po pregledu deteta saopštavala da li je bolovanje produženo i za koliko. Sada se od komisije ne dobija odgovor. Po rešenje se odlazi u Sekretarijat za socijalnu zaštitu ili može stići na kućnu adresu.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je da neće biti kašnjenja prilikom isplate naknade za porodiljsko odsustvo.

"Nema razloga za brigu. Kašnjenja koja su se događala u ranijem periodu neće se dešavati", izjavio je v.d. pomoćnika resornog ministra u Sektoru za brigu o porodici i socijalnu zaštitu Miloš Janković.

On je ukazao da su isplate ranije kasnile po tri, šest ili 10 meseci, da su postojali različiti sporovi i primedbe na rad, ali da je sada to izmenama Zakona promenjeno i predviđeno da država, odnosno resorno ministarstvo uplaćuje direktno na račun porodiljama i te isplate će ubuduće biti isplaćivane između 20. do 25. u mesecu, za prethodni mesec.

"Niko neće biti oštećen. Porodilje sada imaju sigurnost jer država uplaćuje sredstva direktno na njihov račun i one ne moraju više da brinu da li zavise od volje poslodavca, njegove likvidnosti ili želje da zatvori firmu", rekao Janković.

Izvor: Vebsajt Blic i Kurir, 27.07.2018.
Izvod iz vesti, Obeležavanje, Naslov: Redakcija