Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRVE JAVNE EMISIJE MUNICIPALNIH OBVEZNICA


Predsednik Komisije za hartije od vrednosti dr Zoran Ćirović prisustvovao je u Šapcu potpisivanju ugovora između lokalne samouprave i banke o pokroviteljstvu emisije municipalnih obveznica kojom će biti obezbeđena sredstva za finansiranje infrastrukturnih projekata u ovom gradu. Ovo je prva javna emisija municipalnih obveznica na teritoriji Republike Srbije namenjenih ne samo institucionalnim investitorima, domaćim i stranim pravnim subjektima, već i fizičkim licima. U planu je da obveznice Grada Šapca budu prve opštinske hartije od vrednosti koje će biti kotirane na Beogradskoj berzi, što će omogućiti investitorima da trguju na sekundarnom tržištu.

Dr Ćirović je na svečanom potpisivanju ugovora izjavio da su do sada u Srbiji emitovane ukupno tri emisije municipalnih obveznica (Grad Novi Sad, Grad Pančevo i opština Stara Pazova), sve tri putem privatnog plasmana - za unapred poznatog kupca, ali da je sada prvi put slučaj da će se te hartije od vrednosti naći na berzi gde će biti dostupne svakom. Sama javna ponuda obveznica na osnovu objavljenog prospekta očekuje se u septembru mesecu ove godine.

Grad Šabac je prva lokalna samouprava u Srbiji koja je dobila ekspertsku podršku za pripremu emisije obveznica javnim putem, preko Stalne konferencije gradova i opština a koju finansira EU Delegacija u Srbiji preko programa EU Exchange 4. Grad Šabac planira da ovim putem izda obveznice u ukupnoj vrednosti od 400 miliona dinara (indeksirano u evrima).

Trenutno je u toku priprema Odluke o izdavanju obveznica kao i izrada Prospekta koji će biti predmet zvaničnog odobrenja Komisije za hartije od vrednosti. To će biti prvi put da jedna lokalna samouprava u Srbiji podnosi prospekt Komisiji za hartije od vrednosti na odobrenje u cilju javnog plasmana municipalnih obveznica.

Pored pripreme municipalnih obveznica grada Šapca, intenzivirane su i aktivnosti na pripremi prve emisije municipalnih obveznica javnom ponudom - opštine Stara Pazova.

Izvor: Vebsajt Komisije za hartije od vrednosti, 29.7.2014.