Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INICIJATIVA ZA DONOŠENJE NOVOG ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE


Agencija za borbu protiv korupcije podnela je u petak, 25. jula, Ministarstvu pravde inicijativu za donošenje novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Tokom primene važećeg zakona uočena je potreba da se veći broj odredaba pojasni i precizira i da se na drugačiji način urede određena bitna pitanja vezana, pre svega, za sukob interesa, kumulaciju javnih funkcija, prijavljivanje imovine i prihoda funkcionera i ovlašćenja Agencije. Imajući u vidu obim potrebnih izmena i dopuna, Agencija je pristupila izradi modela novog zakona.

Prvi razlog za donošenje novog, kvalitativno drugačijeg, zakona je uvođenje jasnijih i strožih pravila o odgovornosti funkcionera, poboljšanje efikasnosti rada Agencije i jačanje njene nezavisnosti.

Drugi razlog je usklađivanje sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine.

Cilj donošenja novog zakona je zaštita javnog interesa, smanjenje rizika od korupcije i promovisanje integriteta i odgovornosti organa javne vlasti i funkcionera, kao i primena univerzalno prihvaćenih međunarodnih standarda u oblasti sprečavanja korupcije.

S druge strane, predložena zakonska rešenja uzimaju u obzir i postojeće stanje, odnosno vode računa o tome da novi zakon bude zaista primenljiv u sadašnjim uslovima.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 29.7.2014.