Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA: INDIKATORI ZA PREPOZNAVANJE SUMNJIVIH TRANSAKCIJA ZA PREDUZETNIKE I PRAVNA LICA KOJA SE BAVE PRUŽANJEM USLUGA PRENOSA NOVCA - OBVEZNICI SU DUżNI DA PRIMENJUJU OVU LISTU INDIKATORA POčEV OD 1. OKTOBRA 2014. GODINE


Uprava za sprečavanje pranja novca, u saradnji sa nadzornim organom i pravnim licima koja se bave pružanjem usluga prenosa novca, izradila je novu listu indikatora za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (dalje: indikatori) za preduzetnike i pravna lica koja se bave pružanjem usluga prenosa novca.

Navedeni obveznici su, u skladu sa članom 23. Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, dužni da indikatore koji su sastavni deo ove direktive uvrste u listu indikatora koju izrađuju u skladu sa članom 50. stav 1. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Obveznici su dužni da primenjuju ovu listu indikatora počev od 1. oktobra 2014. godine.

Broj: OP-000102-0014/2014
Beograd, 22. jul 2014. godine

Na osnovu člana 65. stav 1. tačka 3) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009 i 91/2010) i člana 44. stav 1. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 101/2007 i 95/2010) direktor Uprave za sprečavanje pranja novca donosi:

DIREKTIVU
O OBJAVLJIVANJU INDIKATORA ZA PREPOZNAVANJE TRANSAKCIJA ILI LICA ZA KOJE POSTOJE OSNOVI SUMNJE DA SE RADI O PRANJU NOVCA ILI FINANSIRANJU TERORIZMA

Na zvaničnoj veb stranici Uprave za sprečavanje pranja novca objavljuje se izmenjena lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za preduzetnike i pravna lica koja se bave pružanjem usluga prenosa novca.

Navedeni obveznici su, u skladu sa članom 23. Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, dužni da indikatore koji su sastavni deo ove direktive uvrste u listu indikatora koju izrađuju u skladu sa članom 50. stav 1. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Obveznici su dužni da primenjuju ovu listu indikatora počev od 1. oktobra 2014. godine:

1. Pojedinačna transakcija u značajnom iznosu ili više povezanih transakcija u značajnom iznosu, ako to nije očekivano za klijenta ili državu iz koje je transakcija poslata.

2. Klijent ima dve ili više transakcija iz zemlje koja ne primenjuje standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, od jednog ili više lica sa kojima na prvi pogled nema logično objašnjivu vezu.

3. Klijent ima više transakcija iz različitih zemalja, a ne može da se zaključi koji su razlozi za ovakav način postupanja.

4. Klijent ima više transakcija u kratkom vremenskom periodu, poslatih od strane istog ili više pošiljalaca, a sa pošiljaocem nema logično objašnjivu vezu.

5. Situacije kada deluje da se klijent trudi da podiže novac u različitim institucijama.

6. Česte transakcije ili transakcije u značajnom iznosu, ka ili iz država poznatim po proizvodnji narkotika ili tranzitu narkotika.

7. Transakcije koje nisu u skladu sa do sada uobičajenim načinom korišćenja usluga agenata, tj. sa istorijom klijenta.

8. Korišćenje više lica za slanje novca, kada može da se pretpostavi da se transakcije vrše za istog korisnika.

9. Klijent prima male iznose, a zatim daje novi nalog za dalje slanje novca u značajnom iznosu.

10. Klijent prima novac i odmah daje nalog za slanje istog ili približnog iznosa novca drugoj osobi.

11. Klijent redovno obavlja višestruke transakcije preko agenata za prenos novca u iznosima manjim od onih za koje važe zahtevi za vođenje evidencije, u skladu sa propisima kojima se reguliše sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

12. Jedan ili više klijenata šalje novac istom primaocu ili licima koja su sa njim povezana, sa namerom da izbegnu limit propisan internim procedurama ili aktima državnog organa.

13. Klijent prilikom prijema novca svaki put prilaže različite identifikacione dokumente.

14. Klijent često vrši transakcije u značajnom iznosu, a radi se o vrsti posla za koji nije uobičajeno da se koriste usluge brzog prenosa novca, već bankovni računi.

15. Klijent na razne načine izbegava da pruži informacije o transakcijama, raspravlja o vašoj dužnosti da evidentirate, odustaje od transakcije ukoliko je potrebno da se dostave dodatne ifnromacije ili dopuni dokumentacija da bi se transakcija izvršila, ili se na drugi način neuobičajeno ponaša.

16. Klijent pokušava da izvrši transakcije pomoću dokumenata koji nisu prihvatljivi identifikacioni dokumenti, ili se u verodostojnost dokumenata sumnja.

17. Klijent dolazi u pratnji druge osobe ili prima instrukcije od druge osobe pri izvršenju transakcije.

18. Klijent za kog postoje saznanja (npr. javno dostupne informacije) o kriminalnoj prošlosti ili koji ima lošu reputaciju, a obavlja brojne transakcije.

19. Transakcija u visokom iznosu plaća se u sitnim apoenima.

20. Transakcije ka državama kod kojih ne može da se uoči porodična, poslovna ili neka druga veza sa klijentom, ili koje nisu uobičajene emigracione destinacije.

Izvor: Vebsajt Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, 29.7.2014.