Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVATIZACIJI: PRODAJA DIREKTNOM NAGODBOM IZBAČENA IZ ZAKONA, KAO I FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE


  • Privatizacija direktnom nagodbom više neće biti moguća, kaže v.d. ministra finansija Dušan Vujović i objašnjavajući jednu od najvažnijih novina izmenjenog zakona o privatizaciji koji je Vlada juče usvojila, a kojim se, dodaje on, praktično ukida status preduzeća u restrukturiranju.

"Metod privatizacije direktnom nagodbom izbačen je iz nacrta zakona pošto on spada u instrumente međudržavnih dogovora pa će biti regulisan nezavisno od ovog zakona. To je bilo mišljenje stručne i profesionalne javnosti ali i međunarodnih organizacija", rekao je Vujović za Tanjug.adaSrbije

On je naveo da je osim ove sugestije, Ministarstvo, uvažilo praktično 90 odsto ključnih primedbi koje su se čule tokom javne rasprave, a koje su tako postale sastavni deo revidiranog teksta predloga zakona.

"Pokazalo se da javna rasprava ima smisla, da je mobilisala dosta ljudi, stručnu javnost posebno, ljude s univerziteta, iz instituta. Mnogo reakcija je bilo i od advokata i pravne struke, dobili smo dosta sugestija iz prakse. To je i bio cilj, da dobijemo transparentnije rezultate koji će brže i bolje dati rezultate", precizirao je ministar.

  • Novina je, prema njegovim rečima, i ta što je finansijsko restrukturiranje, kao mera za pripremu i realizaciju samog procesa privatizacije takođe izbačena iz nacrta zakona, jer je procenjeno, kako je naveo, da je ona suviše složena i komplikovana da bi se takvom metodom rešavala pitanja privatizacije preduzeća koja su ostala u portfelju Agencije za privatizaciju.
  • Ministar je dodao i da je ključna zakonska izmena ta što je model privatizacije, da bi se prevazišli problemi negativnog ili nultog kapitala, upotpunjen tako da štiti sve tržišne institute, posebno prava poverilaca i traži njihovu saglasnost u tom procesu.

"Stupanjem na snagu ovog zakona de fakto se ukida status preduzeća u restrukturiranju i time se poštuje do kraja odluka Ustavnog suda. Preduzeća će dobiti neko dodatno vreme ali samo u procesu privatizacije, odnosno u procesu stečaja ako to bude nažalost jedina opcija za neka od njih", izjavio je on.

Zaštita svojinskih prava u tim firmama biće, prema njegovim rečima, pojačana zakonskim odredbama koje izričito kažu da su prava poverilaca, uključujući i prava države kao poverioca, prava koja se moraju poštovati jer na njima počiva tržišna privreda.

Kad je reč o korekcijama u predlogu novog zakona o stečaju, Vujović je naveo da su one u ovom trenutku neznatne, jer je cilj zakonskih izmena bio da se stečaj ubrza, a poveriocima obezbedi mnogo više prava da biraju i upravljaju radom stečajnih upravnika.

"Cilj je, drugim rečima, bio da se omogući da se imovina što pre vrati u proces proizvodnje, što je takođe u sklopu odluke Ustavnog suda o poštovanju osnovnih instituta svojine kao ugaonog kamena tržišne privrede", napomenuo je ministar.

Izvor: Tanjug