Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Srbija neće pomeriti starosnu granicu za vantelesnu oplodnju (VTO) o trošku države na 45 godina. Republička stručna komisija, na osnovu relevantnih medicinskih istraživanja u ovoj oblasti, smatra da se uspešnost vantelesne oplodnje smanjuje nakon navršene 42 godine života


Srbija neće po uzoru na druge zemlje starosnu granicu za vantelesnu oplodnju (VTO) o trošku države pomeriti na 45 godina. Mada se u mnogim zemljama ona radi i posle 45 godine, kao i u nekim gradovima Srbije, naša struka, kako je objašnjeno u Ministarstvu zdravlja, smatra da se uspešnost medicinski potpomognute oplodnje smanjuje posle 42. godine.

Vantelesna oplodnja se o trošku države u državnim i privatnim klinikama u Srbiji, od februara obavlja ženama do 42. godine, a parovi imaju pravo na tri procesa. Prethodno je starosna granica bila postavljena na 40.

S obzirom na to da ima žena koje zatrudne i u 45 pa i kasnije, često se može čuti inicijativa da se granica sa 42 pomeri za bar još tri godine.

U Ministarstvu zdravlja, međutim, kažu da Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon) ne ograničava vantelesnu oplodnju o sopstvenom trošku ni nakon 42. godine života, ali i da se o trošku države ona radi samo do te starosne granice.

Na inicijativu Republičke stručne komisije, starosna granica za uključivanje u program vantelesne oplodnje o trošku države, nedavno je pomerena sa 40 na 42 godine. Pored toga, i broj besplatnih pokušaja povećan je sa dva na tri pokušaja o trošku države. Republička stručna komisija, na osnovu relevantnih medicinskih istraživanja u ovoj oblasti, smatra da se uspešnost vantelesne oplodnje smanjuje nakon navršene 42 godine života – kažu u Ministarstvu zdravlja.

S obzirom na to da Zakon ne ograničava učešće u programu vantelesne oplodnje o sopstvenom trošku ni nakon navršene 42 godine života, ne mogu se ni kažnjavati klinike u kojima se ona radi u kasnijem životnom dobu.

Izvor: Vebsajt Telegraf, Lj. R., 28.06.2017.
Naslov: Redakcija