Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA AP VOJVODINE: 45. sednica Skupštine AP Vojvodine sazvana za 7. jul 2015. godine


U utorak, 7. jula 2015. godine u 10.00 sati, u velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, biće održana 45. sednica Skupštine AP Vojvodine.

Za ovu sednicu predložen je sledeći dnevni red:

1. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu sa izveštajem o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu;

2. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju javne ustanove "Vojvođanska akademija nauka, umetnosti i kulture";

3. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o programu razvoja šumarstva AP Vojvodine za period od deset godina sa akcionim planom za njegovo sprovođenje;

4. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama odluke o osnivanju ustanove studentskog standarda "Evropa"- Európa kollégium u Novom Sadu;

5. Predlog međuregionalnog sporazuma o međuregionalnom združivanju teritorijalnih samouprava na području sliva Tise sa predlogom zaključaka;

6. Predlog odluke o imenovanju predstavnika Autonomne pokrajine Vojvodine u skupštini "Dnevnik" akcionarskog društva za novinsko - izdavačku delatnost Novi Sad – u restruktuiranju;

7. Predlog odluke o razrešenju direktorke pokrajinskog Zavoda za ravnopravnost polova;

8. Predlog odluke o imenovanju direktorke pokrajinskog Zavoda za ravnopravnost polova;

9. Predlog odluke o razrešenju člana saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu;

10. Predlog odluke o imenovanju člana saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu;

11. Predlog odluke o razrešenju člana saveta Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu;

12. Predlog odluke o imenovanju člana saveta Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu;

13. Predlog odluke o razrešenju člana upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine;

14. Predlog odluke o imenovanju člana upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Izvor: Vebsajt Skupština AP Vojvodine, 29.06.2015.