Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE RAZVOJA DOMAĆEG TURIZMA INTENZIVIRANJEM KORIŠĆENJA TURISTIČKE PONUDE U RS: Rok za prijavu ugostitelja za pružanje usluga smeštaja ističe 30. juna 2015. godine


Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija pozvalo je 22. juna 2015. godine ugostitelje da se prijave radi "realizacije šeme dodele vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima".

Rok za prijavljivanje ugostitelja je 30. jun 2015. godine, nakon čega će ministarstvo sačiniti listu ugostitelja koji su ispunili uslove za realizaciju šeme dodele vaučera.

Poziv se odnosi na privredne subjekte, druga pravna lica, zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, kao i fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, i u kojim se ugostiteljska delatnost obavlja u skladu sa Zakonom o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon i 93/2012).

Mogu se prijaviti ugostitelji sa teritorije Srbije, izuzev onih koji pružaju usluge smeštaja na teritoriji grada Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca.

Vaučerima se mogu plaćati usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima u trajanju od najmanje pet noćenja, izvan mesta prebivališta korisnika vaučera.

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara što predstavlja maksimalni iznos sredstava koja korisnik može jednom koristiti pri subvencionisanom korišćenju usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima, bez obzira kolika je vrednost izvršene usluge smeštaja.

Period korišćenja vaučera je od 1. avgusta do 20. novembra 2015. godine. Vaučerima se ne mogu plaćati usluge ishrane i pića, pružanja zdravstvenih, ili drugih usluga i boravišne takse.

pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, Renata Pindžo, izjavila je da se do 29. juna 2015. godine prijavilo nešto više od 90 ugostitelja, koji su zainteresovani za učešće, odnosno pružanje usluga smeštaja, u okviru kampanje "Moja Srbija".

Precizirala je da će korisnicima vaučeri biti podeljeni do 1. avgusta 2015. godine kako bi već od tada mogli da ih koriste.

Rezultati ove akcije će biti veoma značajni da se vidi kolika je tražnja za domaćim turističkim proizvodom, a sa druge strane to je i test za privredu kako bi u post sezoni, septembru, oktobru i novembru, bili popunjeni kapaciteti, navela je Pindžo.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 29.06.2015.