Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDAJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA: Kao datum prijema redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja koji je sastavljen i dostavljen u Posebnom informacionom sistemu Agencije i potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, smatra se predaja finansijskog izveštaja 30. juna do 24 časa


Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sva pravna lica i preduzetnike koji primenjuju Zakon o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013),a nisu sastavila i dostavila svoje redovne godišnje finansijske izveštaje sa odgovarajućom dokumentacijom za 2014. godinu u skladu sa članom 33 i 34 ovog Zakona, da u utorak 30. juna 2015. godine ističe rok za dostavljanje ovih izveštaja.

Kao datum prijema redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja koji je sastavljen i dostavljen u Posebnom informacionom sistemu Agencije i potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, smatra se predaja finansijskog izveštaja 30. juna do 24 časa. Mikro pravna lica koja mogu redovne godišnje finansijske izveštaje za 2014. godinu predati i u papirnom obliku, kao datum predaje Agenciji smatra se datum predaje pošti, odnosno datum sa poštanske pošiljke.

Za dodatna objašnjenja na raspolaganju je i Info centar Agencije, na telefon broj 011 2023 350, kao i mejl adresa finizvestaji@apr.gov.rs.

Izvor: Vebsajt Agencija za privredne registre, 26.06.2015.