Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UVODI SE SOFTVER ZA RAČUNOVODSTVENI SISTEM U POLJOPRIVREDI USKLAĐEN SA STANDARDIMA U EU


Projekat Sistema računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima (Farm Accountancy Data Network, FADN), koji je uveden u Srbiji od 2011. godine po standardima i uz finansijsku podršku EU od 3,5 mil EUR, testiran je u petak (27. juna 2014. godine), na oglednom poljoprivrednom dobru u Radmilovcu.

Predstavnik Delegacije Evropske unije u Beogradu, Karl Hajnc Fogel, istakao je da se već može reći da je FADN projekat uspostavljen u Srbiji, naglašavajući da je taj sistem važan sa aspekta saradnje Beograda i Brisela u oblasti poljoprivrede.

Prenoseći pozdrave šefa Delegacije EU u Srbiji Majkla Devenporta, Fogel je prilikom obilaska Radmilovca rekao da će sadašnji Upravni odbor FADN projekta kasnije prerasti u nacionalno telo, koje će biti zaduženo za stalne kontakte sa Briselom, kako bi se uspešno sprovodila saradnja i razmena podataka iz oblasti agrara.

On je čestitao svim domaćim ekspertima, savetodavcima i predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, Republičkog zavoda za statistiku (RZZS) i poljoprivrednim fakultetima u Zemunu i Novom Sadu na do sada uspešnoj implementaciji FADN projekta u Srbiji.

Vođa FADN projekta u Srbiji, ispred Ministarstva poljoprivrede, Mirjana Bojčevski istakla je da je uvodjenje ovog sistema podataka jedan od uslova za pristupne pregovore za članstvo Srbije u EU, čemu je posvećeno posebno poglavlje 11.

Projekat FADN započet je 2011. i trajao je do 2013. godine, a zahvaljujući podršci EU njegova implementacija u našoj zemlji je produžena do 2015. godine, rekla je Bojčevski. Ova godina je, prema njenim rečima, bila veoma važna za njegovo sprovodjenje, jer je pripremljena nova regulativa uskladjena sa propisima EU u toj oblasti.

U junu su dobijene prve analize sa terena, sa oko 500 gazdinstava u Srbiji gde se sprovodi FADN projekat, i predstoji prezenatcija tih podataka poljoprivrednim fakultetima u Zemunu i Novom Sadu kako bi razumeli njihov značaj za razvoj agroindustrije, dodala je.

Bojčevski je napomenula da je nosilac celog projekta Ministarstvo poljoprivrede, uz podršku RZZS, naučnih i obrazovnih institucija, savetodavaca i asocijacija poljoprivrednika u Srbiji.

Glavni cilj uvođenja FADN sistema u Srbiji je da pruži unapredjene podatke o ekonomiji, finansijama i uspešnosti na poljoprivrednim gazdinstvima, čime će ukupna produktivnost i konkurentost srpske poljoprivrede biti poboljšana, a time će biti olakšane i dalje integracije Srbije u EU, ocenilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Prema ranijoj proceni Ministarstva poljoprivrede, konačni FADN uzorak brojaće izmedju 1.500 i 2.000 poljoprivrednih gazdinstava.

Delegacija EU u Srbiji je, prilikom sprovodjenja FADN projekta, najavila da će u prvom planu biti porodična poljoprivredna gazdinstva, jer ona čine 99,6 odsto svih poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji, tačnije ima ih 628.666 prema popisu RZZS iz 2012.

Uvodjenje projekta FADN u Srbiji finansira EU sa nešto više od 3,5 mil EUR koroz pretpristupne fondove.

Radmilovac je formiran 1947. godine kao ogledno dobro i legat Radmile i Milana Vučićevića na oko 37 hektara, a danas se prostire na oko 86 hektara, kao mesto gde studenti i naučni radnici Poljoprivrednog fakulteta stiču praktična znanja iz agrokulture i sprovode naučne eksperimente, a deo svojih proizvoda plasira na tržište.

Izvor: Ekapija, 28.6.2014.