Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O OPŠTIM PRAVILIMA KUĆNOG REDA U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA: U slučaju da upravnik zgrade ne može rešiti prijavljeni problem ili se stanari nemaju kome obratiti jer zgrada nema upravnika, komunalna policija će primeniti svoja zakonska ovlašćenja


Upravnici zgrada, koji zbog nove Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Novog Sada ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 67/2017 - dalje: Odluka) moraju samostalno da rešavaju problem bučnih stanara pre nego što pozovu komunalnu policiju, uglavnom uspevaju da izađu na kraj sa problematičnim susedima.

Međutim, pitanje je ko će izlaziti na teren u vreme godišnjih odmora i čestih odsustava, te koga će građani uopšte zvati kada imaju komunalni problem?

Nova gradska Odluka o, koja je usvojena krajem decembra 2017. godine, a stupila na snagu 5. januara 2018, uvela je nova pravila ponašanja u novosadskim zgradama.

Ovom Odlukom predviđeno je da građani više ne pozivaju samostalno komunalnu policiju kada je u zgradi u kojoj žive buka ili bilo kakvo drugo remećenje mira, već sve probleme u pisanoj formi prijavljuju upravniku zgrade/stambene zajednice, a koji potom one koji prave probleme treba da - uči ponašanju.

Komunalna policija je, do promene odluke, neposredno postupala po prijavama stanara i po službenoj dužnosti u patrolama. Ali, Odluka je uvela pravilo da stanari prvo obaveštavaju upravnika o svojim problemima u pisanoj formi, a on će po prijemu pisanog obaveštenja da pouči prekršioca da je u obavezi da poštuje opšta pravila kućnog reda, pa će da sačini belešku. Ukoliko se stanar ni nakon toga ne pridržava pravila kućnog reda, učinjeni prekršaj se prijavljuje komunalnoj policiji i kao takav bi trebalo odmah da bude sankcionisan.

Međutim, šta raditi kada upravnik zgrade nije dostupan? Prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016), upravnici moraju da budu dostupni 24 sata, sedam dana u nedelji, to je gotovo nemoguće (osim ako stambenom zajednicom ne upravlja firma, koja takođe ne mora da bude u mogućnosti da reaguje 24/7). U letnjem periodu, kada je veliki broj građana na godišnjim odmorima, može da se dogodi da upravnik nije prisutan i da se građani ipak okreću komunalnoj policiji - koja je donošenjem odluke skinula sa sebe nadležnost reagovanja u prvoj instanci.

Kako kažu u komunalnoj policiji, nova Odluka, na snazi skoro pola godine, uspeva da se primenjuje.

Kako dodaju, ukoliko upravnik zgrade nije prisutan ili u mogućnosti da reaguje, obavezan je da odredi lice koje će ga zamenjivati u odsustvu.

Međutim, ovu obavezu ne određuje ni gradska Odluka, ali ni Zakon, pa je pitanje da li upravnici zaista moraju da određuju zamenu ili mogu slobodno da uzmu godišnji odmor, računajući na to da će komunalna policija svakako izaći na teren.

"Prema našim saznanjima, upravnici zgrada u većini slučajeva, nakon pouka koje dobijaju od naše dežurne službe, uspevaju rešiti prijave stanara koji im se obraćaju. S obzirom da je komunalna policija oformljena sa jednim od ciljeva da omogući građanima život u skladu sa opšte prihvaćenim normama i dalje postupa u situacijama kada drugi organi ili institucije ne mogu rešiti problem. U slučaju da upravnik zgrade ne može rešiti prijavljeni problem ili se stanari nemaju kome obratiti jer zgrada nema upravnika, komunalna policija će primeniti svoja zakonska ovlašćenja", navode u komunalnoj policiji.

Inače, cilj ove Odluke je (osim uvođenja nove prve instance reagovanja) prevencija problema, pa se tako očekuje da će upravnici zgrada, kao prvi organ opomene bučnih građana, uspeti da ih "pouči" da više ne remete mir u zgradi. Nije moguće proceniti koliko se Odluka zapravo uspešno primenjuje jer je tek mali procenat stambenih zajednica do sada registrovan u Novom Sadu, te mali broj zgrada zapravo i ima upravnika. Stanari koji nemaju upravnika, faktički, i dalje pozivaju komunalnu policiju.

Takođe, stambene zajednice koje su u postupku registracije - čekaju na odluku gradske uprave o registraciji, formalno ne mogu da opominju stanare zbog buke jer nisu registrovane/ne postoje na papiru. Samim tim, nemaju odgovorno lice. Ovakvih stambenih zajednica "u nastajanju" ima mnogo u Novom Sadu.

Podsetimo da je nova gradska Odluka dovela do žalbi građana i udruženja Zaštitniku građana Novog Sada, instituciji koja je poručila da će analizirati primedbe na Odluku i sam akt i odlučiti da li je potrebno podneti inicijativu da se isti izmeni tj. unapredi.

Izvor: Vebsajt 021, Gorica Nikolin, 29.05.2018.
Naslov: Redakcija