Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EU: Potrebno poslovno unapređenje Srbije


Pregovori o Poglavlju 24 između Srbije i EU mogu da doprinesu solidnijem pravnom sistemu rekao je šef sektora ze evropske integracije Delegacije Evropske Unije u Srbiji Frejk Janmat, dodajući da je to razlog zašto se kreće sa otvaranjem tog poglavlja.

Janmat je istakao da je bitno da se unapredi poslovno unapređenje Srbije i da ima još posla u oblasti pristupa finansija i prihoda.

Janmat je istakao da postoji više preporuka kako da se podstakne poslovno unapređenje.

"Tražimo da se napravi garantna shema za mala i srednja preduzeća što će pomoći Srbiji. Pozivamo za dalje smanjenje administrativnog tereta tih kompanija, deo toga je ograničavanje parafiskalnih nameta koje firme plaćaju, zalažemo se za bolje planiranje kapitalnih investicija države kako bi se stimulisali veliki projekti posebno u energetici", ističe Janmat.

Dodaje da je restrukturiranje državnih preduzeća nešto što sprovodi Vlada Republike Srbije.

Prema njegovim rečima, postignut je napredak, ali izazov je završiti taj proces.

"Smatram da ima više faktora koji utiču, ali zbog toga predlažemo da se posveti pažnja socijalnoj komponenti, radnici koji su višak zaslužuju posebnu pažnju nacionalne grupe zapošljavanja kao i omladina", rekao je on.

Postoji kontrola, nadziremo situaciju tokom čitave godine, na jesen imamo godišnji izveštaj za sve članice, uključujući i Srbiju. Sledeće godine ćemo proći svaku preporuku i videti u kojoj meri je ispunjena.

Govoreći o, kako je istakao ministar finansija Dušan Vujović, kritičnoj fazi sporvođenja reformi u Srbiji, Janmat kaže da su reforme sprovedene, ali da čitav proces tranzicije nije finalizovan.

"Fiskalni deficit je bio značajno smanjen što je jako dobro, ali to je postignuto zahvaljujući jednokratnim prihodima prodajom Telekom frekvencija, kapitalnim investicijama koje nisu sprovedene. Želeli bismo da vidimo struktrualniji pristup u deficitu. Potrebno je smanjiti iznos koji Srbija mora da plaća kao javni dug", ističe Janmat.

U toku je i EK analiza subvencija koje su date Železari Smederevo do 1. februara 2015. godine, Janmat kaže da je čelik konkurentan sektor širom sveta i da se utvrđuje da li je iznos koji je država dala Železari bio neophodan da se firma vrati na noge.

"U EU članice ne smeju da pružaju subvencije čeličanama i ako postoje dokazi da neke jesu, onda će EK pokrenuti istragu. Prema sporazumu o pridruživanju, Srbija ima prelazni period pet godina tokom kojih može da pruža pomoć. Sada gledamo šta je dato pre 1. februara 2015. godine zajedno sa prodajom kompanije i pokušavamo da utvrdimo da li je iznos bio neophodan kako bi se firma vratila na noge", zaključuje Janmat.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 27.05.2016.