Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN SASTANAK IZMEĐU PREDSTAVNIKA ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE I MINISTARSTVA FINANSIJA PO PITANJU PORESKOG POLOŽAJA ADVOKATA: Preispitati Uredbu i Pravilnik


Dana 29.5.2014. godine održan je sastanak u Ministarstvu finansija sa g. Nikolom Ćorsovićem, državnim sekretarom. Na sastanku su razmatrana pitanja poreskog položaja advokata, mogućnost prebijanja međusobnih potraživanja advokata po osnovu odbrana po službenoj dužnosti i fiskalnih obaveza i druga pitanja iz ove oblasti. Ministarstvo finansija je prihvatilo opravdane predloge i primedbe predstavnika Advokatske komore Srbije i dogovoreno je da se, uspostavi saradnja u ovoj oblasti, te da je sastanak prvi u nizu. Sva pitanja koja su pokrenula predstavnici advokature biće razmatrana do kraja godine, s tim da će se hitno :

- preispitati već doneta poreska rešenja za 2014. kojima je utvrđeno povećanje fiskalnih obaveza za više od 35% u odnosu na prethodnu 2013. godinu

- zastati sa donošenjem novih rešenja za one advokate kojima fiskalne obaveze za 2014. godinu još uvek nisu utvrđene

- preispitati interno uputstvo Poreske uprave kojim se menjaju pojedine odredbe Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti i obezbediti ujednačena primena svih kriterijuma iz Uredbe u odnosu na advokate na celoj teritoriji Republike Srbije.

Do kraja godine biće, u saradnji sa Advokatskom komorom Srbije, analizirani svi propisi od značaja za poreski položaj advokata, a posebno pomenuta Uredba i Pravilnik o uslovima za međusobno prebijanje potraživanja i dugovanja, o čemu će svi članovi Advokatske komore Srbije biti posebno informisani.

Do kraja poslovne godine će biti razmatrane, ranije pokrenute inicijative za omogućavanje otvaranja posebnih depozitnih računa za advokate i štampanje administrativnih i sudskih taksenih marki.

U pregovorima koji su započeti sa Ministarstvom finansija, osnovano očekujemo i podršku našeg resornog ministarstva - Ministarstva pravde.

Sastanku u Ministarstvu finansija u ime Advokatske komore Srbije prisustvovali su: g. Dragoljub Đorđević, predsednik, g. Zoran Jevrić, potpredsednik, g. Srdjan Sikimić, predsednik AK Vojvodine, g-đa Jasmina Milutinović, predsednik AK Čačak, g. Branislav Vulić, predsednik Komisije AK Srbije za poreski položaj. g. Marko Bogdanović, član Komisije AK Srbije za poreski položaj advokata i g. Miroslav Bojić, predstavnik advokature u DVT.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 29.5.2014.