Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 19. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 29. MAJA 2014. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 19. sednici II Velikog veća odlučio o 22 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 37. st. 1. i 4. Zakona o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala ("Službeni glasnik RS", br. 72/09 i 101/10). (predmet IUz-116/2011)

II U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-878/2012, da je za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka nadležan Prekršajni sud u Požegi

- u predmetu IIIU-376/2013, da je za postupanje u prekršajnom postupku nadležan Prekršajni sud u Kruševcu

- u predmetu IIIU-380/2013, da je za postupanje u prekršajnom postupku nadležan Prekršajni sud u Kruševcu

- u predmetu IIIU-404/2013, da je za postupanje u prekršajnom postupku nadležan Prekršajni sud u Kruševcu

- u predmetu IIIU-405/2013, da je za postupanje u prekršajnom postupku nadležan Prekršajni sud u Kruševcu

- u predmetu IIIU-41/2014, da je za postupanje u prekršajnom postupku nadležan Prekršajni sud u Kruševcu

III U postupcima po žalbama Ustavni sud je:

- odbacio žalbu u predmetu VIIIU-195/2013

IV U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-458/2011, Už-914/2011, Už-1375/2011, Už-1665/2011, Už-2080/2011, Už-6210/2011, Už-6664/2011, Už-7504/2013, Už-11190/2013, Už-11214/2013 i Už-3567/2014

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-531/2011, Už-4414/2011 i Už-6223/2011

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 29.5.2014.