Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Usvojen izveštaj o radu Agencije


Skupštinski Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava usvojio je zaključak da je izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije, u kome je navedeno da je, kada je reč o kontroli imovine i prihoda funkcionera, pokrenut ukupno 451 postupak, celovito predstavio rad agencije u 2013. godini.

U zaključku je navedeno da Skupština Srbija konstatuje da je izveštaj o radu Agencije celovito predstavio njen rad na primeni Zakona o Agenciji, kako konkretne aktivnosti i rezultate rada Agencije u izvršavanju kontrolne i preventivne funkcije, tako i aktivnosti Agencije u vezu sa sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana.

Članovi odbora su se složili da se predlog zaključka uputi Parlamentu koji bi o njemu raspravljao po hitnom postupku.

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić rekla je da je, kada je reč o rešavanju sukoba interesa, u prethodnoj godini znatno povećan broj primljenih predmeta i pokrenuto tri puta više postupaka po službenoj dužnosti u odnosu na prethodne godine.

''Takođe je pokrenuto i tri puta više zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka koji se tiču sukoba interesa '', rekla je Babić.

Navodeći da je pokrenuto 30 kontrola po službenoj dužnosti po osnovu prijava, ona je istakla da je od ukupnog broja kontrolisanih izveštaja kontrola okončana u 297 slučaja.

Prema njenim rečima, ta kontrola je rezulturala podnošenjem devet krivičnih prijava zbog sumnje da funkcioneri nisu prijavili ili su dali lažne podatke o imovini.

''Ta brojka je tri puta veća od broja podnetih krivičnih prijava u prethodne tri godine rada Agencije'', rekla je Babić.

Prema njenim rečima, kada je reč o kontroli imovine i prihoda funkcionera, pokrenut je ukupno 451 postupak za povredu Zakona o Agenciji, a 50 odsto tih postupaka pokrenuto je zbog neblagovremenog podnošenja izveštaja.

Ona je navela i da je od 168 zahteva za pokretanje prekršajnih postupak bilo samo 15 osuđujući presuda, dodajući da je potrebno pooštriti kaznenu politiku.

Babić je istakla i da je Agencija nadležnim tužilaštvima podnela 20 izveštaja da su funkcioneri učinili neko drugo krivično delo koje nije predviđeno Zakonom o Agenciji - pranje novca, trgovina uticajem, zloupotrebi službenog položaja.

Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenjanjavnih sredstava razmataro je danas izveštaj o rad Agencije za borbu protiv korupcije, ali nisu mogli da odlučuju o tome zbog nedostatka kvoruma, odnosno, nedolaska članova Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Skupštinski Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije danas razmatrao Redovni godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2013. godinu i Izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti jer nije bilo kvoruma.

Izvor: Tanjug