Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBE ZA SPROVOĐENJE EKONOMSKIH MERA ZA SMANJENJE NEGATIVNIH EFEKATA PROUZROKOVANIH PANDEMIJOM KORONAVIRUSA: Odgovori na pitanja privrednika


Država je predstavila paket mera za podršku privredi i donela prateće uredbe o njihovoj primeni:

Pred vama su odgovori na pitanja koja su postavljali privrednici.

Pitanje: Može li poslodavac da ostavi novac koji je dobio za radnike na namenskom računu i da im ne isplati minimalac?

ODGOVOR: Cilj direktnih davanja predviđenih Uredbom je da se poslodavcu olakša obezbeđivanje sredstava za isplatu zarada zaposlenima, odnosno ukoliko je to moguće da se zaposlenima isplate zarade u višem iznosu od onog koji je ugovoren. Ukoliko poslodavac ne želi da koristi ovakve olakšice on nema obavezu da prihvati primenu mera.

Takođe, ukoliko poslodavac ne iskoristi primljena direktna davanja za isplatu zarade zaposlenima, nakon završetka primene mera u skladu sa Uredbom, neiskorišćeni iznos sredstava biće vraćen u budžet. Prema našem mišljenju ne postoji nijedan razlog da se primljena sredstva ne iskoriste za isplate zarada, odnosno naknada zarada zaposlenima.

Pitanje: Vlada je uredbom pomerila mnoge rokove, poput roka za podnošenje finansijskih izveštaja i mnogih poreskih prijava. O čemu je konkretno reč?

ODGOVOR: Kako bi se privreda lakše prilagodila okolnostima, Vlada je definisala nekoliko novih rokova koji se tiču i samog preduzeća, ali i njegovih obaveza prema različitim institucijama. Reč je o produženju rokova za osam aktivnosti.

Pitanje: Vlasnik je i jedini zaposleni u DOO nad kojim je pokrenut unapred planiran proces dobrovoljne likvidacije 20. marta. Planira da uplaćuje doprinose za naredna četiri meseca koliko traje rok koji je zakonom propisan za zatvaranje DOO. Da li u ovom specifičnom slučaju s obzirom da vlasnik sebi uplaćuje zaradu ima pravo na pomoć države u vidi minimalca za mart, maj i jun?

ODGOVOR: U opisanom slučaju, može se ostvariti pravo na direktna davanja, ali se u tom slučaju moraju obračunati porezi i doprinosi na isplaćenu zaradu. Dodatno, postoji obaveza da vlasnik ostane u radnom odnosu sa privrednim društvom čiji je vlasnik još 3 meseca nakon isplate poslednjeg direktnog davanja. Takođe, pre registracije likvidacije moraće da se izmire sve obaveze privrednog društva u vezi plaćanja poreza i doprinosa, bez obzira na to da li su te obaveze dospele za plaćanje.

Pitanje: Priroda posla moje kompanije je takva da svi zaposleni mogu da rade od kuće. Da li oni sada imaju prava na sve i iste nadoknade koje sam im isplaćivao i kada su dolazili na posao?

ODGOVOR: Zaposleni koji u skladu sa Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) i Uredbom o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 31/2020), rade od kuće imaju pravo zaradu, kao i zaposleni koji rade na svom radnom mestu.

Jedina razlika je što zaposleni koji rade od kuće, nemaju pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada kao zaposleni koji dolaze u poslovne prostorije poslodavca, kao ni na naknadu drugih troškova u vezi sa organizacijom rada na ovakav način.

Rad od kuće nije "plaćeno odsustvoˮ već organizacija rada u kojoj zaposleni svoje radne obaveze izvršava od kuće i za to ostvaruje zaradu.

Pitanje: Da li primljena bespovratna sredstva evidentiram u poslovnim knjigama kao prihod?

ODGOVOR: Na ova sredstva se primenjuju opšta pravila, tako da se ona evidentiraju kao prihod. Međutim, kada ova namenska sredstva iskoristi da isplati zaradu poslodavac će imati i rashod u istom iznosu.

Pitanje: Da li lice koje sada otvori firmu ima pravo na novčanu pomoć?

ODGOVOR: Ne. Ovo pravo imaju samo privredna društva koja su osnovana pre 15.03.2020. godine.

Pitanje: Da li imaju pravo na pomoć preduzetnici koje su stavili svoju firmu u stanje mirovanja?

ODGOVOR: Preduzetnici mogu da koriste mere iz ove Uredbe ako su registrovali prekid obavljanja delatnosti najranije 15.03.2020. godine, ukoliko ispunjavaju sve ostale uslove propisane Uredbom.

Pitanje: Da li je poslodavac dužan da uplaćena bespovratna sredstva prosledi zaposlenima? Jasno je da se sredstva mogu koristiti samo za isplate zarade, ali nije jasno da li se sredstva moraju iskoristiti?

ODGOVOR: Cilj direktnih davanja predviđenih Uredbom je da se poslodavcu olakša obezbeđivanje sredstava za isplatu zarada zaposlenima, odnosno ukoliko je to moguće da se zaposlenima isplate zarade u višem iznosu od onog koji je ugovoren. Ukoliko poslodavac ne želi da koristi ovakve olakšice on nema obavezu da prihvati primenu mera.

Takođe, ukoliko poslodavac ne iskoristi primljena direktna davanja za isplatu zarade zaposlenima, nakon završetka primene mera u skladu sa Uredbom, neiskorišćeni iznos sredstava biće vraćen u budžet. Prema našem mišljenju ne postoji nijedan razlog da se primljena sredstva ne iskoriste za isplate zarada, odnosno naknada zarada zaposlenima.

Pitanje: Poslodavac je iskoristio paket mera za mart, april i maj koji će biti isplaćivani u maju za mart, junu za april, julu za maj. Kada počnemo sa radom da li to znači da će junska plata (koja ide od poslodavca) biti isplaćena sa majskim minimalcem od države?

ODGOVOR: Član 11. Uredbe propisuje da privredni subjekti u privatnom sektoru prihvataju korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja propisanih ovom uredbom podnošenjem Obrasca PPP-PD sa označenim datumom plaćanja 04. januar 2021. godine.

Privredni subjekti mogu da koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja propisana ovom uredbom:

- za sva tri meseca ukoliko Obrazac PPP-PD dostave do kraja aprila 2020. godine,

- za dva meseca ukoliko prvi put Obrazac PPP-PD dostave do kraja maja 2020. godine,

- za jedan mesec ukoliko prvi put Obrazac PPP-PD dostave do kraja juna 2020.godine.

Znači, član 9. Uredbe definiše iznos sredstava koja se dobijaju u maju, junu i julu, a ne i za koji obračunski period se sredstva koriste. Sredstva su strogo namenska i moraju se iskoristiti u mesecu u kome su dobijena. Najlogičnije je da se sredstva dobijena u maju iskoriste za isplatu aprilske zarade, u junu za isplatu majske zarade i u julu za isplatu junske zarade. Međutim, nema smetnji da se sredstva dobijena u maju iskoriste i za deo martovske zarade.

Izvor: Vebsajt Blic, 29.04.2020.
Izvor iz vesti, Naslov: Redakcija