Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen veći broj zakona, među kojima je i Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima i Zakon o dopuni Zakona o budžetskom sistemu


25. aprila 2019. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je:

1. Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima;

2. Zakon o dopuni Zakona o budžetskom sistemu;

3. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Češkoj Republici;

4. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Rondex Finance, Inc. o regulisanju neizmirenog duga Republike Srbije prema Rondex Finance, Inc. iz perioda kliriniškog načina plaćanja;

5. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o aktivnostima Francuske agencije za razvoj i institucije PROPARCO, u Srbiji;

6. Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska;

7. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca;

8. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima;

9. Zakon o izmeni i dopuni Zakona o upravljanju aerodromima;

10. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji;

11. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica;

12. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju;

13. Zakon o izmeni i dopuni zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova;

14. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o međunarodnom drumskom saobraćaju;

15. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre;

16. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar.

Takođe, usvojeni su i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Zaštitnika građana, koji je podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 25.04.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija