Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNOM OKUPLJANJU: Komitet pravnika za ljudska prava ukazuje na neustavnost Zakona i njegovu neusaglašenost sa međunarodnim standardima


Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM pozvao je na hitno usvajanje novog Zakona o javnom okupljanju, navodeći da postojeći Zakon o javnom okupljanju ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016 - dalje: Zakon) ima brojne nedostatke koji su u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i međunarodnim standardima.

Navodeći da se po odredbama postojećeg Zakona, organizatori javnih okupljanja suočavaju sa mnogobrojnim ograničenjima i pretnjom izuzetno visokih novčanih kazni, YUCOM je ocenio da "odvraćajući efekat koji na uživanje slobode okupljanja ima postojeći Zakon govori u prilog potrebe hitnog usvajanja novog zakona", usklađenog sa Ustavom i međunarodnim standardima.

"U dosadašnjoj praksi Komiteta pravnika za ljudska prava, organizatori zabranjenih okupljanja su ostavljeni bez delotvornog pravnog leka, a njihovi predmeti godinama stoje nerešeni na Ustavnom sudu. Sa druge strane, protiv organizatora spontanih javnih okupljanja pokrenute su desetine prekršajnih postupaka, koji sa sobom nose i rizik pretvaranja visokih novčanih kazni u dane zatvora", navodi se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt N1, 27.04.2018.
Naslov: Redakcija