Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE REFORME JAVNE UPRAVE


Evropski pokret u Srbiji (EPuS) i Centar za evropske politike (CEP) predstavili su Sivu knjigu javnih usluga, koja sadrži nalaze istraživanja o procesu kreiranja javnih politika i zadovoljstvu građana javnim uslugama u oblasti zdravstva, izdavanja ličnih dokumenata i upisa dece u predškolske ustanove i osnovne škole.

Predstavljanju Sive knjige javnih usluga prisustvovao je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, koji je poručio da je Ministarstvu važan svaki komentar i svako saznanje koje može doprineti kreiranju politika u ovoj oblasti reforme javne uprave.

On je, istakavši da je reforma u toj oblasti jedan od tri stuba pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, rekao da očekuje da će Akcioni plan za sprovođenje strategije reforme javne uprave za period od 2018. do 2020. godine biti spreman za usvajanje na Vladi u maju.

"Uprava je tokom protekle godine prošla kroz bolne reforme i vreme je da počnemo da radimo kako treba, a ne onako kako mora. Stalo nam je da više uključimo nevladin sektor i građane u proces donošenja politika, pa smo kao jednu od aktivnosti u Akcionom planu predvideli povećanje participacije građana, transparentnost, unapređenje etičkih standarda i odgovornost u obavljanju poslova u javnoj upravi. Takođe, cilj je da se unapredi proces konsultacija sa zainteresovanom javnošću u postupku pripreme propisa i dokumenata javnih politika", rekao je Ružić.

Generalna sekretarka EPuS Suzana Grubješić ukazala je da reforma javne uprave nije događaj već kompleksan proces, koji će trajati sve dok građani i svi koji u tom procesu učestvuju, ne budu zadovoljni svim njenim efektima.

"Reforma javne uprave je preduslov za uspeh u svim drugim sektorskim politikama, a uspeh zavisi od dobre komunikacije između građana, civilnog društva i državnih organa. Mislim da je ovaj dvogodišnji projekat pokazao kako ta saradnja može da bude dobra i korisna za sve, a naročito za građane", rekla je Grubješić.

EPuS i CEP započeli su projekat "Partnerstvom do dobre javne uprave" u maju 2016. godine u saradnji sa još 12 partnerskih organizacija iz različitih gradova i opština u Srbiji, uz podršku USAID-a.

Izvor: Vebsajt Blic, 27.04.2018.
Naslov: Redakcija