Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O POJEDNOSTAVLJENOM RADNOM ANGAŽOVANJU NA SEZONSKIM POSLOVIMA U ODREĐENIM DELATNOSTIMA: Uslovi poslovanja, radno vreme, obaveze, naknade za rad i potencijalni rizici, između radnika i poslodavca se ugovaraju usmenim putem


Pruži ruku i radiš kod mene. Tako bi ukratko mogao da se opiše novi Nacrt zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima. Uslovi poslovanja, radno vreme, obaveze, naknade za rad i potencijalni rizici, između radnika i poslodavca se ugovaraju usmenim putem.

Otuda i strah da se mnogi detalji takvog dogovora neće ispuniti, a najamni radnik neće imati nikakav dokaz obećanih uslova. Budući najamnik može da zahteva da se "ugovor" dostavi i na papiru, ali gazda po novom propisu ima rok od najmanje dva meseca od početka rada da to i uradi. Dobra strana ovog zakona je što će nadničar biti prijavljen i imati pravo na penziono, socijalno i zdravstveno osiguranje u slučaju povreda. Država će prvi put, po tom osnovu, ubirati porez.

U Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj NALED, koja je učestvovala u izradi ovog propisa, ističu da je Nacrt predvideo da se dogovor pravi usmeno kako procedura ne bi bila ponovo zakomplikovana čime ne bi bila postignuta svrha zakona, a to je povećanje broja prijavljenih sezonskih radnika. Tvrde da praksa pokazuje da je potražnja za sezonskim radnicima daleko veća od ponude te se na terenu poslodavci drže dogovorenog.

- Mogućnost usmenog ugovaranja je praktično rešenje za prevazilaženje administrativnih barijera za prijavljivanje i angažovanje sezonskih radnika, ali to ne isključuje mogućnost da sezonski radnik zahteva izdavanje potvrde o ugovorenim uslovima rada. Sezonski radnik trebalo bi da traži izdavanje potvrde o ugovorenim uslovima rada kako bi imao pisani trag o dogovorenim uslovima, što Nacrt zakona predviđa - kažu u NALED.

Nacrt zakona predviđa da poslodavac ima obavezu da radnika pre početka posla upozna sa uslovima na radu kao što su visina naknade, očekivani period angažovanja, pauza, radno vreme, kao i da ga obavesti o rizicima koji idu uz taj posao. Čim se sezonac prijavi, inspekcija dobija informaciju da postoji ugovorni odnos između poslodavca i sezonskog radnika. To je i potvrda da je radnik prihvatio uslove gazde.

U praksi se kao i do sada poslodavac i sezonski radnik dogovaraju o visini dnevne naknade, a obaveza plaćanja poreza i doprinosa biće jednaka za sve. Najamnom radniku zagarantovana je minimalna naknada koja ne može da bude niža od minimalne cene rada. Sezonski radnik može da se zaštiti tako što će tražiti pisanu potvrdu o uslovima rada odnosno visini naknade, a takođe može da zahteva isplatu naknade na račun, što inspekcijskim organima omogućava proveru - kažu u NALED.

Izvor: Vebsajt Novosti, M. N. S., 27.04.2018.
Naslov: Redakcija