Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RASPISAN TENDER ZA IDEJNO REŠENJE ZA JAVNE POVRŠINE BEOGRADA NA VODI: Rok za podnošenje prijava 30 dana


Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je tender za izradu idejnog rešenja svih javnih površina u okviru projekta Beograd na vodi, a tender je raspisan kao otvoren postupak. U narednih 30 dana prijave mogu da podnesu sve firme koje se bave projektovanjem, a za prijavljivanje je potrebno da ispune minimalne zakonske uslove propisane za ovakvu vrstu javne nabavke.

U okviru idejnog rešenja ponuđači treba da izvrše i formiranje građevinskih parcela za saobraćajnice i infrastrukturne površine, kao i za zelene i površine javnih službi i objekata. Idejno rešenje je potrebno kako bi Direkcija mogla da podnese zahtev za izdavanje lokacijskih uslova, a radi izrade projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje radova. Da bi ponuđači mogli da učestvuju na tenderu, potrebno je da u poslednjih pet godina imaju najmanje tri završena posla iz ove oblasti.

Kao pripremu za ovo idejno rešenje, Direkcija je već započela izradu hidrauličke analize kišne i fekalne kanalizacije za područje Beograda na vodi, a u granici obuhvata plana posebne namene. Hidraulička analiza će pokazati prema kojim recipijentima će biti usmereno odvođenje voda sa područja Beograda na vodi.

Izvor: Vebsajt Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, 29.4.2015.