Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDSTAVLJEN PRIRUČNIK ZA PRIMENU ANTIDISKRIMINACIONOG PRAVA


Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić predstavila je "Priručnik za primenu antidiskriminacionog prekršajnog prava", koji se fokusira na specifičnosti postojeće prekršajno-pravne zaštite od diskriminacije i ulogu Poverenika u zaštiti od diskriminacije pred prekršajnim sudovima.

Ona je, na konferenciji za novinare u palati "Srbija", rekla da se tim priručnikom zaokružuje prvih pet godina rada institucije Poverenika.

"Mi pet godina marljivo radimo na ostvarivanju važne misije, da se još bržim tempom suzbija diskriminacija i da svi razumeju koliko je to štetna i opasna pojava. Priručnik je važan i postao dostupan onima kojima je namenjen- sudijama za prekršaje, svima onima koji su u prilici da doprinesu da se bolje primenjuje zaštita od diskriminacije", rekla je Petrušić.

Prema njenim rečima, to je treći priručnik koji izdaje Poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Prvi je posvećen parnicama, a zaštitu od diskriminacije, drugi je posvećen krivičnopravnoj zaštiti od diskriminacije.

"Ovaj sada je treći važan instrument zaštite - radi se o prekršajnopravnoj zaštiti. Pored podizanja svesti javnosti, kroz suzbijanje stereotipa, podstičemo da se prekršajno-pravna zaštita više primenjuje. Ovaj priručnik je prvi ove vrste, i njime počinje antidiskriminaciono prekršajno pravo", rekla je Petrušić.

Predsednik skupštinskog Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović rekao je da je povećanje nivoa znanja profesionalaca, naročito u toj oblasti, važan preduslov za sprečavanje diskriminacije

On je naglasio da i dalje postoji dosta problema i prepreka u procesu smanjenja diskriminacije u svim oblicima. Iako su, kako je rekao, uspostavljeni dobri temelji, saradnja se mora unapređivati i u narednom periodu.

"U borbi protiv diskriminacije, mislim da je veoma važno da sve institucije međusobno sarađuju, pre svega sa nezavisnim institucijama", rekao je Omerović.

Aleksandar Ilić iz Prekršajnog apelacionog suda naglasio je da je taj priručnik i platforma koja se može nadograđivati i da će se njim naše sudije edukovati u smislu primene antidiskriminacionog prava.

Izvor: Tanjug, 29.4.2015.