Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBAVEŠTENJE O POSTUPANJU PO ZAHTEVIMA ZA NADOKNADU PORODILJAMA KOJI SU PREDATI DO 25. APRILA 2014. GODINE


Svi zahtevi za ostvarivanje prava na jednokratno novčano davanje zaposlenim i nezaposlenim porodiljama koji su podneti zaključno sa 24. aprilom biće rešeni u skladu sa tada važećom odlukom, saopšteno je iz Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

Kako su pojasnili, prema ranijoj odluci iznos jednokratnog novčanog davanja je 50.000 dinara za nezaposlene porodilje, odnosno 25.000 dinara za zaposlene, kako je to i utvrđeno rešenjem. Navedeni iznosi važe i za sve neokončane postupke.

Nova odluka o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda stupila je na snagu 25. aprila, tako da će se zahtevi podneti od tog dana nadalje rešavati na osnovu nove odluke.

Da podsetimo, uprkos teškoj finansijskoj situaciji u gradskom budžetu, grad Beograd će nastaviti da pomaže zaposlenim i nezaposlenim porodiljama, ali je visina novčanih davanja smanjena. Novom odlukom o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda zaposlene porodilje od 25. aprila dobijaju 10.000 dinara, a nezaposlene 20.000 dinara zbog ograničenih sredstava na konsolidovanom računu.

Pravo na jednokratno novčano davanje porodilja ostvaruje podnošenjem zahteva, a potreban je i izvod iz matične knjige rođenih za dete, lična karta, izvod iz matične evidencije Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta supruga ili vanbračnog partnera, prijava prebivališta za maloletno izdržavano dete ili decu, kao i potvrda o prihodima domaćinstva isplaćenim u prethodna tri meseca.

Ova dokumentacija je neophodna zbog preciznijeg utvrđivanja socijalnog statusa podnosioca zahteva, ravnomernije i pravednije raspodele ograničenih sredstava.

Izvor: Vebsajt grada Beograda, 29.4.2014.