Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA


Sporno je ko trenutno može da traži zaštitu prava u procesu javnih nabavki, ali je sporan i iznos takse koju pritom mora da plati. Problem su rokovi, bilo za žalbu, bilo za podnošenje ponude, skrivanje procenjene vrednosti i, pre svega, situacije kada naručioci tehničkim specifikacijama "crtaju" željenog ponuđača.

Ovo su neke od primedaba poslovnog udruženja "Ponuđači Srbije" koje su se čule u utorak na tribini u organizaciji Centra za istraživačko novinarstvo. U toku je rad na novom Nacrtu zakona o javnim nabavkama, ali se još ne zna u kojoj meri će otkloniti uočene probleme.

- Sporna je situacija, a dešava se, kada se za nabavku male vrednosti - znači do pet miliona dinara, traži da ponuđač ima godišnji prihod od 90 miliona dinara - istakla je Jasmina Marković, predsednik "Ponuđača Srbije". - Naručioci građevinskih radova često insistiraju na tome da ponuđači poseduju asfaltnu bazu. Tako se za asfaltiranje tri kilometra puta tražilo da firma ima asfaltnu bazu u kojoj proizvodi 15.000 tona asfalta. Česte su i manipulacije u izvršavanju ugovora, jer to niko ne kontroliše. Neko je dobio posao baš zato što je bio spreman da ga završi u kratkom roku, a posle niko ne proverava da li je posao zaista u tom roku i obavljen.

Danilo Pejović, finansijski direktor "Transparentnosti Srbija", s druge strane ističe da kompanije sumnjaju u regularnost javnih nabavki i u Evropskoj uniji.

- Zakoni u EU liče jedni na druge i u okvirima su direktiva - kaže Pejović. - Postupci koji uzimaju u obzir više elemenata, osim cene, u Srbiji su retki. To se dešava u zdravstvu. Ne ponderišu se i ne uzimaju u obzir drugi elementi. Kupac robe slabog kvaliteta uzrokuje probleme u lečenju.

CINS je, istražujući četiri priče, između ostalog ustanovio da je zbog zloupotreba u javnim nabavkama tokom poslednje četiri godine pokrenuto svega 175 krivičnih postupaka, od čega je 86 odbačeno, 17 je utuženo, sporazumno su rešena dva, a 70 ih je još u toku. Javne nabavke čine oko osam odsto bruto domaćeg proizvoda Srbije.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. B., 28.03.2018.
Naslov: Redakcija