Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POČELA SA RADOM KOMISIJA ZA NADZOR ZAKONITOSTI PRUŽANJA PRAVNE POMOĆI ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA: Komisija će predložiti krivične prijave, tužbe i iniciranje inspekcijske i drugih vidova kontrole od strane nadležnih organa


Advokatska komora Beograda obaveštava da je počela sa radom Komisija za nadzor zakonitosti pružanja pravne pomoći AK Beograda i da ista broji 15 članova.

 Zadatak Komisije će biti :

 1. Da razmotri sve relevantne propise u vezi pravnih uporišta i imperativnih normi na kojima bi počivali aktivnosti koje će AKB preduzimati, kao i da sačini predlog šablonskih akata za pokretanje postupaka protiv nadripisara.

 2. Da izvrši identifikaciju subjekata koji nezakonito pružaju pravnu pomoć i sa njima povezanih lica (na osnovu istraživanja i dojava advokata koji primete te slučajeve).

 3. Da prikupi dokaze da se pravna pomoć pruža i da je ostvarena imovinska korist, sa namerom bavljenja nezakonitim pružanjem pravne pomoći – nadripisarstvom.

 4. Da pripremi inicijalne akte i da zastupa AK Beograda u sudskim postupcima

 5. Da prikupi dokaze o greškama i šteti koju su građani pretrpeli usled saradnje sa subjektima koji nezakonito pružaju pravnu pomoć.

Komisija će predložiti krivične prijave, tužbe i iniciranje inspekcijske i drugih vidova kontrole od strane nadležnih organa.

 Upravni odbor AKB poziva sve zainteresovane advokate da se uključe u rad Komisije imajući u vidu da je sve više slučajeva nezakonitog pružanja pravne pomoći.

 Zainteresovani advokati se mogu prijaviti na meil: office@akb.org.rs

Izvor: Vebsajt Advokatska komora Beograda, 28.03.2018.
Naslov: Redakcija