Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda zadovoljni Nacrtom zakona


Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) su, u razgovoru sa državnim sekretarom u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, izrazili zadovoljstvo predloženim Nacrtom zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Nacrtom zakona je predviđeno da zaposlene žene kod poslodavca i dalje ostvaruju pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta u zakonom utvrđenom trajanju, ali se, prema rečima državnog sekretara, njime i proširuje krug lica koja će ostvarivati pravo na naknadu.

Ovo pravo će po prvi put moći da ostvare i žene koje su vlasnice poljoprivrednog gazdinstva, žene angažovane po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovoru o delu, autorskim ugovorima, žene koje su nezaposlene u momentu rođenja deteta a nisu ostvarile novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti, kao i žene koje su poljoprivredni osiguranici.

Izvor: Vebsajt RTV, 28.03.2017.
Naslov: Redakcija