Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POGLAVLJE 20: Postojeća Strategija i politika razvoja industrije RS od 2011. do 2020. godine moraće da se menja kako bi se uspostavili pravilni sektorski prioriteti i mere za njihovu podršku


Predstavnici Evropske komisije stigli su u Beograd gde će sa predstavnicima Ministarstva privrede i srpskih vlasti definisati uslove za zatvaranje Poglavlja 20 o preduzetništvu i industrijskoj politici.

Ono što će biti njihova sugestija, pošto u ovom poglavlju nema formalnih zahteva, odnosi se na izradu industrijske strategije, u kojoj umesto sadašnjeg sveobuhvatnog pristupa mora da se primeni sektorski. Drugim rečima, prilikom kreiranje politike i podrške razvoju privrede, Vlada će morati mere da definiše odvojeno za četiri sektora i to za prehrambenu industriju, industriju gume i plastike, metala i mašinstva i drvnoprerađivačku industriju. Neizvesno je da li će i IT sektor biti izdvojen kao poseban sektor ili će biti integrisan kroz ova četiri.

U 2016. godini Ministarstvo privrede je otpočelo pripreme kako bi se u ovoj oblasti uskladili sa standardima EU koji podrazumevaju definisanje potencijala kroz sektore, a ne na nivou cele privrede. Na osnovu definisane metodologije određena su četiri sektora za koje će u 2017. godini biti urađene sektorske strategije. To znači da će postojeća Strategija i politika razvoja industrije Republike Srbije od 2011. do 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 55/2011) morati da se promeni kako bi se uspostavili pravilni sektorski prioriteti i mere za njihovu podršku.

Pored toga, EK će tražiti i da se smanji broj nameta za privredu, a ima ih 385, kako bi se troškovi sa sadašnjih 20 miliona evra, do 2020. godine sveli na 18.

Izvor: Vebsajt Blic, S. Vukašinović, 28.03.2017.
Naslov: Redakcija