Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NA OSNOVU MIŠLJENJA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA KRAGUJEVAC PRVI ODOBRIO NAKNADU ŠTETE ZA PREPLAĆEN BORAVAK U VRTIĆU


Gradsko veće Kragujevca odlučilo je 28. marta 2016. godine da Predškolskoj ustanovi "Nada Naumović" iz budžeta lokalne samouprave odmah uplati sto miliona dinara, kako bi se nadoknadila šteta roditeljima, zbog obračunavanja nezakonito više cene boravka dece u obdaništima prethodnih godina. Ova naknada, za oko 4.000 oštećenih roditelja, počela je da se isplaćuje odmah.

Vrhovni kasacioni sud je zauzeo pravni stav da roditelji imaju pravo na nadoknadu štete. VKS je naveo da se nezakonita naplata računa za vrtić odnosi se na period od 3. aprila 2010. do 31. decembra 2014. godine. Stav najviše sudske instance u državi je da reč o nanošenju materijalne štete korisnicima usluga, ali da nema elemenata za delo neosnovanog bogaćenja. Ova pravna kvalifikacija propisuje da je rok za naknadu štete tri godine od dana podnošenja tužbe.

Sa druge strane načelnica uprave za vanprivredne delatnosti u Kragujevcu, Gordana Marković, kaže da je na osnovu Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja), za potraživanja starija od tri godine, nastupila zastarelost. U skladu sa tim roditelji mogu očekivati nadoknadu za period od 1. marta 2013. do 1. septembra 2014. godine, kada se za vrtić u Kragujevcu plaćalo i do 11.000 dinara.

- Naknada se isplaćuje u Ulici Save Kovačevića 30, a roditelji sa sobom treba da ponesu fotokopiju lične karte i dostave broj tekućeg računa - navodi Marković.

Ta zvanična informacija brzo se pročula po Kragujevcu. I pre formalnog obaveštenja, roditelji su počeli da prave redove ispred ove dečje ustanove, radosni zbog konačne pravde, ali, i kako kažu, znatnog povraćaja novca.

Gradske vlasti u Beogradu još nisu razmatrale mogućnosti kako da obeštete roditelje koji su plaćali vrtiće više nego što je propisano Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - autentično tumačenje i 68/2015) i Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010), ne primenjujući merila za utvrđivanje cena boravka u vrtićim predviđenih Pravilnikom iz 1993. godine.

Više stotina roditelja je pokrenulo sudske sporove, održano je više ročišta i slede veštačenja. Koliko je tačno roditelja oštećeno naplatom većim računima, ne zna se, a neke nezvanične procene su da ih je oko 60.000. Tako su roditelji u Beogradu, tokom četiri godine plaćali skoro četiri puta više. Umesto 2.600 dinara, koliko je iznosila petina ekonomske cene, svakog meseca su uplaćivali čak 9.700 dinara.

Zamenik predsednika Gradskog veća Niša, Ljubivoje Slavković, kaže da su pokrenuli postupak promene Pravilnika o regresiranju troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi "Pčelica" Niš ("Sl. list grada Niša", br. 73/2010, 10/2013 i 52/2014). Zasad nemaju informacije da li je neko od roditelja oštećen i hoće li tužiti ustanovu, odnosno Grad kao osnivača.

Predškolska ustanova "Radosno detinjstvo" u Novom Sadu jedna je od retkih u Srbiji koja se nije suočila sa obavezom da roditeljima vraća novac - jer nije bilo nezakonito većeg naplaćivanja. U vrtiće je upisano nešto više od 16.000 dečaka i devojčica, a roditelji plaćaju 20 odsto od ekonomske cene, tako da plaćaju najjeftiniji boravak. Ekonomska cena za jaslice mesečno je 19.380 dinara, a roditelji plaćaju mesečno 3.876 dinara ukoliko dete svaki dan odlazi u vrtić. Celodnevni boravak u vrtićima za decu uzrasta od tri do sedam godina košta 13.286 dinara, a roditeljima se naplaćuje 20 odsto od te cene, što je 2.657 dinara. Ekonomska cena za poludnevni boravak je 5.203 dinara, a roditelje to mesečno košta 1.040 dinara.

Izvor: Vebsajt Novosti i RTS, 29.03.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija