Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VANREDNIM SITUACIJAMA: Prema novim zakonskim odredbama, u vanrednim situacijama svi građani moraju da se odazovu pozivu nadležnog kriznog štaba, predviđena je i prisilna evakuacija, i uveden menadžer za vanredne situacije


Članovi Grupacije samozaštitne delatnosti u preduzećima PKS razmatrali su Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanrednim situacijama.

Cilj je da svi subjekti sistema zaštite i spasavanja tačno znaju svoja prava i obaveze, kao i posledice nepoštovanja zakona.

Ključne novine predstavio je Živko Babović iz MUP, ukazujući da su one precizno definisale prava i obaveze svih učesnika u sistemu, a pre svega lokalnih samouprava„Ustanovljeno je da se krizni štabovi na lokalnom nivou tokom poplava nisu najbolje snašli. Zato je sada omogućeno republičkom štabu da raspsuti štab na lokalnom nivou“. Republički štab može da formira svoj operativni štab, preispitana je i potreba postojanja okružnih štabova, na lokalnom nivou uvedeno je odgovorno lice – menadžer za vanredne situacije. Regulisan je način popune jedinica civilne zaštite, dok je za privredna društva ostgala obaveza da svaki plan zaštite i spasavanja mora biti dostavljen Sektoru na saglasnost, ostala je i obaveza formiranja jedinica opšte civilne zaštite, dok je obaveza organizovanja specijalnih jedinica civilne zaštite ukinuta i preneta na republički nivo.

„Na poziv nadležnog štaba, svi građani moraju da se odazovu obvezi zaštite i spasavanja, a za neodazivanje su predviđene kaznene mere, kao i za odbijanje evakuacije, a uvedena je i prisilna evakuacija, što prethodnim zakonom nije bilo omogućeno“, rekao je Babović.

Članovi Garupacije, koji čine kirtičnu infrastrukturu u samozaštitnoj delatnosti, pripremili su niz predloga i primedbi na novi zakonski tekst, koje će biti upućene radnoj grupi. Članovi Grupacije pozvani su i da učsetvuju na okruglom stolu 31. marta u Beogradu, kojim se završava javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanrednim situacijama.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 29.03.2015.