Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA: 31. januar 2020. godine rok za evidentiranje stvarnih vlasnika firmi. Raspon novčane kazne za ovu vrstu prekršaja kreće se od 500.000 do 2.000.000 dinara za pravna lica


U petak 31. januara 2020. godine ističe rok za evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku pravnih lica u Centralnoj evidenciji.

Obaveza evidentiranja nastala je Zakonom o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018 i 91/2019), a protiv onih koji ne dostave u datom roku podatke o stvarnih vlasnicima Agencija za privredne registre (APR) će podnositi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka.

Već od februara APR će prekršajne prijave podnositi i protiv novoosnovanih pravnih lica i njihovih zastupnika ako u roku od 15 dana od osnivanja ne evidentiraju stvarne vlasnike.

Raspon novčane kazne za ovu vrstu prekršaja je od 500.000 dinara do 2.000.000 dinara za pravna lica, dok je za odgovorno lice predviđena kazna od 50.000 dinara do 150.000 dinara, upozorilo je Ministarstvo privrede.

Podaci o stvarnim vlasnicima podnose se elektronski, a obavezni da prijave podatke su zastupnici privrednih društava i društava u likvidaciji, zadruga, ogranaka stranih privrednih društava, udruženja i poslovnih udruženja, fondacija, zadužbina, ustanova i stranih predstavništava privrednih društava.

Izvor: Vebsajt B92, 27.01.2020.
Naslov: Redakcija