Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PODSEĆAMO: ZAKONSKI ROKOVI KOJI ISTIČU U JANUARU 2019. GODINE


30. januar 2019. godine

Izvor:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: PERIODIČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2018. GODINE: • Rok predaje 30. januar 2019. godine •

Periodični izveštaj za period od 1. januara do 31. decembra 2018. godine, subjekti dostavljaju najkasnije do 30. januara 2019. godine.

 

30. januar 2019. godine

Izvor:

Stručni komentar - Pravnik u javnom sektoru: KOMENTAR NOVE UREDBE O OCENJIVANJU SLUŽBENIKA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 2/2019: • Prvi period za ocenjivanje započinje 1. januara 2019. godine. Radni ciljevi za 2019. godinu utvrđuju se najkasnije do 30. januara 2019. godine. Vreme ocenjivanja i izuzeci od ocenjivanja. Pretpostavke i merila za ocenjivanje. Vrste ocena. Postupak ocenjivanja službenika •

Prema Uredbi, prvi period za ocenjivanje započinje 1. januara 2019. godine, a radni ciljevi za 2019. godinu utvrdiće se najkasnije do 30. januara 2019. godine.

 

31. januar 2019. godine

Izvor:

Izvor: Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE SPROVOĐENJU MERA POPULACIONE POLITIKE U REPUBLICI SRBIJI ZA 2018. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 36/2018: • Rok 2018. godine •

Kabinet dostavlja Vladi objedinjeni izveštaj o realizaciji Programa najkasnije do 31. januara 2019. godine.

 

31. januar 2019. godine

Izvor:

ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018)

Agencija za privredne registre će uspostaviti Centralnu evidenciju, najkasnije do 31. decembra 2018. godine. Ovlašćeno lice dužno je da najkasnije do 31. januara 2019. godine evidentira podatke iz člana 5. stav 2. ovog zakona za Registrovanog subjekta osnovanog do 31. decembra 2018. godine.

Član 5 stav 2

Centralna evidencija sadrži sledeće podatke o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta:

1) za domaće fizičko lice - lično ime, jedinstveni matični broj građana i država prebivališta;

2) za stranca - lično ime, broj pasoša i država izdavanja i/ili lični broj za stranca i/ili broj lične karte stranca i zemlja izdavanja u skladu sa propisima kojima se uređuju uslovi za ulazak, kretanje i boravak stranaca na teritoriji Republike Srbije, dan, mesec, godina i mesto rođenja, država prebivališta i državljanstvo;

3) za izbegla ili prognana lica - lično ime, broj legitimacije, dan, mesec, godina i mesto rođenja i država boravišta;

4) osnov za sticanje svojstva stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta iz člana 3. stav 1. tačka 3) podtač. (1)-(5) i stava 2. ovog zakona.

 

31. januar 2019. godine

Izvor:

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: • Rok za vanrednu prijavu imovine funkcionera do 31. januara 2019. godine

Rok za vanrednu prijavu imovine funkcionera do 31. januara 2019. godine.

 

31. januar 2019. godine

Izvor:

INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA DECEMBAR 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)

Propis objavljen: 11/01/2019 - važi do 31/01/2019

 

31. januar 2019. godine

Izvor:

Vest - Paragraf vesti: PODSEĆAMO: ROK ZA IZDAVANJE POTVRDE O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU (PPP-PO) ZA 2018. GODINU ISTIČE 31. JANUARA 2019. GODINE

Pravno lice (rezident) koje je u toku 2018. godine pravnom licu isplaćivalo prihode, na koje se, saglasno članu 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017 i 95/2018), obračunava i plaća porez po odbitku, takođe ima obavezu izdavanja Potvrde o plaćenim porezima po odbitku pravnim licima.

Obrazac ove potvrde nije propisan, ali bi ona, svakako, trebala da sadrži osnovne podatke o isplatiocu prihoda, kao što su naziv, sedište, PIB, matični broj, kontakt telefon i podatke o oporezivom prihodu i plaćenom porezu po odbitku.

Potvrda se izdaje do 31.1.2019. godine za prihode isplaćene u periodu od 1.1. do 31.12.2018. godine.

 

31. januar 2019. godine                       NOVO

Izvor:

UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500" ("Sl. glasnik RS", br. 59/2018)

Propis na snazi: 01/08/2018 - 31/01/2019

 

31. januar 2019. godine                       NOVO

Izvor:

PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA NOVEMBAR 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)

Propis objavljen: 25/01/2019 - važi do 31/01/2019

 

31. januar 2019. godine                       NOVO

Izvor:

ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE CYRUS ENERGY D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 83/2017)

Propis objavljen: 15/09/2017 - važi do 31/01/2019

 

31. januar 2019. godine                       NOVO

Izvor:

ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA CYRUS ENERGY D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 83/2017)

Propis objavljen: 15/09/2017 - važi do 31/01/2019

 

31. januar 2019. godine                       NOVO

Izvor:

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)

Propis na snazi: 31/01/2015 - 31/01/2019

 

31. januar 2019. godine                       NOVO

Izvor:

SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2018)

Propis na snazi: 01/02/2018 - 31/01/2019

 

31. januar 2019. godine                       NOVO

Izvor:

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 1), TAČKA 2) ALINEJA TREĆA, TAČKA 3) ALINEJA ČETVRTA, TAČKA 4), TAČKA 5) ALINEJA ČETVRTA, TAČKA 6) I TAČKA 7) ALINEJA TREĆA, ČLANA 9. STAV 5. TAČKA 1) PODTAČKA (1) ALINEJA TREĆA, PODTAČKA (4) ALINEJA PRVA, PODTAČ. (5) I (6), TAČKA 2), TAČKA 3) PODTAČKA (1) ALINEJA TREĆA, PODTAČKA (2) ALINEJA PRVA, PODTAČKA (3), TAČ. 4), 5) I 6), ČLANA 12A, ČL. 14. I 14A I ČLANA 40G ZAKONA O AKCIZAMA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)

Propis objavljen: 09/03/2018 - važi do 31/01/2019

 

31. januar 2019. godine                       NOVO

Izvor:

USKLAĐENI DINARSKI IZNOS IZ ČLANA 13. STAV 3. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)

Propis objavljen: 26/01/2018 - važi do 31/01/2019

 

31. januar 2019. godine                       NOVO

Izvor:

USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA NA DOHODAK GRAĐANA iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29) i 30), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8) i 9), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)

Propis objavljen: 26/01/2018 - važi do 31/01/2019

Izvor: Redakcija, 30.1.2019.