Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

POČELA PRIMENA UGOVORA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA INDONEZIJOM I SAN MARINOM


Kao što smo, blagovremeno, izvestili, od 1. januara 2019. godine počeli su da se primenjuju ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Indonezijom i San Marinom (u daljem tekstu: Ugovor).

S tim u vezi, ukazujemo da su, u članu 3. (Opšte definicije) stav 1. Ugovora, u Indoneziji i San Marinu, navedeni sledeći nadležni organi (u čiju nadležnost, pored ostalog, spada i izdavanje potvrde o reztidentnosti, kao uslova za ostvarivanje pogodnosti iz Ugovora):

Indonezija:   

- eng. Minister of Finance or his or her authorized representative (srp. Ministar finansija ili njegov ili njen ovlašćeni predstavnik);

- ind. Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah. San Marino:

  - eng. Ministry of Finance or its authorised representative and, for the purposes of  Article 26 "Exchange of Informationˮ, the Central Liaison Office of the Republic of  San Marino (srp. Ministarstvo finansija ili njegov ovlašćeni predstavnik  i, za potrebe člana 26. "Razmena obaveštenjaˮ, Centralna kancelarija za vezu Republike San Marino);

  - italij. la Segreteria di Stato per le Finanze o il suo rappresentante autorizzato e, ai fini dell'Articolo 26 "Scambio di informazioni", l'Ufficio Centrale di Collegamento della Repubblica di San Marino.

Imajući u vidu navedeno, kada je u pitanju dokazivanje statusa rezidentnosti San Marina (napred navedeni) nadležni organi San Marina, potvrdu o rezidentnosti svojih rezidenata dokazuju na obrascu „San Marino POR-1.

Istvremeno, kada je u pitanju dokazivanje statusa rezidentnosti Luksemburga, nadležni organi organi Luksemburga, potvrdu o rezidentnosti svojih rezidenata dokazuju na obrascu "Luksemburški POR-1".

Napominjemo, da u Luksemburgu, izdavanje potvrda o rezidentnosti spada u nadležnost lokalnih poreskih uprava i iste (potvrde) po svom izgledu i sadržini, od slučaja do slučaj, mogu da budu različite (otuda, napred prezentovani obrazac, predstavlja, samo jedan od mugućih).

Nastavićemo da (blagovremeno) izveštavamo o daljim dešavanjima u vezi sa navedenim (potvrdama o rezidentnosti, kao uslovu za ostvarivanje pogodnosti iz UIDO).

Izvor: Redakcija, Dejan Dabetić, 29.01.2019.