Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Funkcioneri koji su sa stanjem na dan 31. decembra 2016. godine imali promene u imovini i prihodima, u vrednosti približno oko 4.400 evra, dužni su da Agenciji do 31. januara 2017. godine podnesu Izveštaj o bitnim promenama


Svi funkcioneri koji su imali promene u imovini i prihodima u vrednosti od oko 4.400 evra imaju rok do 31. januara 2017. godine da Agenciji za borbu protiv korupcije podnesu vanredni izveštaj o bitnim promenama u imovinskim kartama.

Funkcioneri koji su zaključno sa 31. decembrom 2016. godine imali promene u imovini i prihodima, a koji prelaze iznos godišnje prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Srbiji što je približno oko 4.400 evra, dužni su da do 31. januara 2017. godine podnesu Izveštaj o bitnim promenama.

Iz Agencije ukazuju i da je na osnovu zvaničnih podataka Republičkog zavoda za statistiku, godišnja republička prosečna neto zarada u prošloj godini 553.164 dinara.

Inače, redovni izveštaj o imovini i prihodima funkcioner podnosi u roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju za sebe, svog supružnika, odnosno vanbračnog partnera i maloletnu decu sa kojima živi u istom domaćinstvu, kao i u roku od 30 dana od dana prestanka funkcije.

Funkcioner kome je prestala funkcija dužan je da izveštaj o imovini i prihodima podnosi i jednom godišnje u naredne dve godine od prestanka funkcije.

Inače, funkcioner koji ne prijavi imovinu Agenciji ili daje lažne podatke o imovini u nameri da prikrije podatke može biti kažnjen zatvorom od šest meseci do pet godina, a funkcioneru koji je osuđen na ovu kaznu prestaje obavljanje javne funkcije i zabranjuje se sticanje javne funkcije u roku od deset godina od dana pravosnažnosti presude.

Funkcioner može biti kažnjen i novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara za prekršaj ako prijavi imovinu nakon isteka roka propisanog zakonom.

Izvor: Vebsajt RTS, 27.01.2017.