Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

APR: Od 29. januara 2015. godine, u odeljku Finansijski izveštaji, omogućena je pretraga evidencije obveznika dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja za 2014. godinu


Podaci se mogu pretraživati po matičnom broju, PIB-u ili po nazivu pravnog lica, odnosno preduzetnika. Kroz pretragu evidencije obveznika korisnicima su na raspolaganju podaci za svakog pojedinačnog obveznika, i to statusni podaci (poslovno ime, matični broj, adresa, PIB, pravna forma, delatnost, poslovna godina, datum osnivanja i broj meseci poslovanja) i podaci o zakonskom zastupniku (ime i prezime, JMBG i funkcija).

U slučaju da uvidom u pomenutu evidenciju obveznik, eventualno, utvrdi da statusni podaci ili podaci o zakonskom zastupniku nisu ažurni, potrebno je da uputi reklamaciju za ažuriranje tih podataka na elektronsku adresu obveznicifi@apr.gov.rs.

U okviru evidencije obveznika dati su i ostali podaci o obvezniku, kao što su veličina obveznika koja je utvrđena na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za prethodnu godinu (veliko, srednje, malo, mikro), obaveza vršenja revizije finansijskih izveštaja za 2014. godinu (u skladu sa članom 21. Zakona o reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013), računovodstvena regulativa (u skladu sa novim Zakonom o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013), zatim na kojim obrascima obveznik sastavlja izveštaje (u zavisnosti od grupe pravnih lica kojoj pripada - privredna društva, banke, društva za osiguranje, itd.), kao i način dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja (za velika, srednja i mala pravna lica - isključivo u elektronskom obliku, primenom posebnog informacionog sistema Agencije, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika; za mikro pravna lica i preduzetnike - u napred navedenom elektronskom obliku, zatim primenom posebnog informacionog sistema, u elektronskom obliku, bez kvalifikovanog elektronskog potpisa, ali uz dostavljanje "referentne stranice" štampane iz sistema u papirnom obliku i potpisane od strane zakonskog zastupnika, kao i samo u papirnom obliku).

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 29.01.2015.