Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U SOCIJALNOJ ZAŠTITI


Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, predstavnici Sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti i Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti potpisali su poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu u Srbiji.

Vulin je nakon potpisivanja ovog dokumenta, kojim se uređuju prava i obaveze zaposlenih u toj oblasti, istakao da će ugovor doprineti većim pravima zaposlenih, ali i biti u skladu sa merama budžetske discipline.

Zaposleni u socijalnoj zaštiti opslužuju približno 700.000 korisnika, ne računajući penzionere i nezaposlene, precizirao je ministar i dodao da su pregovori sa sindikatima trajali dva meseca.

Predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Zoran Savić naveo je da je zadovoljan potpisanim ugovorom, s obzirom na to da je poslednji put u ovoj oblasti kolektivni ugovor potpisan još 2002. godine, a u međuvremenu je dva puta donošen Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014).

Savić je izneo podatak da je u oblasti socijalne zaštite zaposleno približno 10.000 radnika, koji su najviše zadovoljni time kako je u kolektivnom ugovoru rešeno pitanje otpremnina, jubilarnih nagrada, skraćenog radnog vremena i godišnjih odmora.

Predsednik Sindikata socijalne zaštite Milenko Čurović istakao je da će ovim ugovorom po prvi put zaposleni u socijalnoj zaštiti imati ravnopravan status u odnosu na zaposlene u srodnim delatnostima.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 29.01.2015.