Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA OCENU STRUČNOSTI, OSPOSOBLJENOSTI I DOSTOJNOSTI KANDIDATA ZA SUDIJU KOJI SE PRVI PUT BIRA: Sporna je podobnost testa za kandidate za sudije, tj. sporno je da li se njime uopšte ispituje osposobljenost kandidata, kao i proširivanje kriterijuma izvan Zakona o sudijama


Ustavni sud je 28. decembra 2017. godine dostavio Udruženju za zaštitu ustavnosti i zakonitosti (UZUZ) i Alumni klubu Pravosudne akademije (AKPA) rešenje o pokretanju postupka ocene ustavnosti Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016) sa privremenom merom zabrane izbora sudija po ovom Pravilniku.

Time su okončana sva sporenja o mogućem izboru predloženih kandidata koji su u skupštinskoj proceduri.

Iz rešenja Ustavnog suda proizlazi da je za ovaj sud sporna podobnost testa za kandidate za sudije, tj. sporno je da li se njime uopšte ispituje osposobljenost kandidata, kao i proširivanje kriterijuma izvan Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015 i 63/2016 - odluka US). Naime, Zakon nalaže da se u postupku cene stručnost, osposobljenost i dostojnost, a VSS je pored toga ocenjivao razgovor sa kandidatom, na šta nije imao pravo. U pitanju su subjektivni kriterijumi članova VSS koji ne garantuju nepristrasnost i objektivnost.

- Mi već imamo i sudije i tužioce koji su u proteklom periodu birani na funkcije po nezakonitim pravilnicima, zbog čega je povređen pravni poredak. Izbor pravosudnih funkcionera je presudan momenat za omogućavanje nezavisnosti sudstva, koje danas nema, i plašimo se da su reformski kapaciteti, kako u struci, tako i u politici, suviše mali, da bi bili napravljeni odlučni koraci u najvažnijoj tački Poglavlja 23. Propisi o izboru pravosudnih funkcionera su najtrusnije tačke u pravosuđu i zato apelujemo da se u izmenama Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i Zakona pažnja posveti ne samo sastavima pravosudnih saveta, koji će birati sudije, nego i procedurama izbora i njihovoj demokratskoj kontroli - navodi se u saopštenju AKPA.

Izvor: Alumni klub Pravosudne akademije, 28.12.2017.
Naslov: Redakcija