Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POPISOM IMOVINE DO BOLJE NAPLATE POREZA


Projekat Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za bolju naplatu poreza na imovinu ima za cilj evidentiranje nepopisane imovine i proširenje obuhvata poreskih obveznika, da bi se u lokalne budžete, koji trpe gubitke zbog loše naplate, slilo više novca, kaže državni sekretar u tom ministarstvu Bojan Stević.

"Ne postoje zvanični, precizni podaci koliko opštine u Srbiji gube zbog nepopisane imovine i loše naplate poreza, i to je vrlo teško uraditi. To zavisi od grada do grada, od toga koliko je u nekom gradu izgrađeno objekata u jednoj godini, i koliko je toga prijavljeno u skladu sa zakonom", objasnio je Stević.

Zato je, kako objašnjava, u nekim gradovima naplata poreza na imovinu jedne godine veća, a druge godine mnogo niža.

"Najveći problem je s vlasnicima koji u sivoj fazi proširuju objekte i samim tim se ti objekti ne evidentiraju u poreskoj imovini jer ne podležu proširenju, odnosno naplati dodatnog poreza. To je, prema nekim procenama, koje su rađene pre četiri godine, svaki peti objekat", navodi Stević.

Dodaje, takođe, da po pitanju poreza na imovinu najveći problem prave objekti koji se nalaze u turističkim kompleksima.

Napominjući da se mnoge lokalne samouprave suočavaju sa finansijskim poteškoćama, prezaduženim budžetima, nedovoljnim sredstvima za servisiranje usluga ili za investiranje na teritorijama svojih opština, Stević primećuje da to nije problem od juče, već da je taj problem lokalni nivo odavno nasledio.

"Zahvaljujući Vladi Švajcarske koja je opredelila sredstva, i uz podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, 92 opštine su učestvovale na konkursu (Reforma poreza na imovinu), 45 opština je dobilo sredstva, a pet najbolje rangiranih na toj listi dobilo je preko milion i 66 hiljada švajcarskih franaka da ulože u putnu infrastrukturu, i da se, s druge strane, reši problem popisa ove imovine", naglasio je on.

Povodom projekta resornog ministarstva za bolju naplatu poreza na imovinu, ističe da on "treba da omogući da opštine prošire obuhvat poreza na imovinu i povećaju izvorne prihode, ali da ne podižu poresku stopu".

Zato je, kako kaže, podrška koju dobijamo kroz ovaj projekat od suštinske važnosti, jer nam on omogućava ažuriranje evidencije poreza na imovinu na osnovu kojih se vrši naplata poreza.

"To će, svakako, doprineti da se više novca slije u lokalne budžete i da se prevaziđe problem u kasama lokalnih samouprava, a s druge strane, imaćemo više novca za ulaganje u putnu infrastrukturu, izgradnju i rekonstrukciju postojećih vrtića, domova zdravlja, sve ono što je potrebno kako bismo učinili boljim i podigli na viši nivo život i standard građana u opštinama", zaključio je Stević.

Koliko nepopisana imovina i loša naplata poreza opterećuju budžete i države i jedinica lokalnih samouprava ilustruje primedbom Fiskalnog saveta da građani jednog grada u Srbiji duguju porez na imovinu u iznosu koji je jednak celokupnom budžetu tog grada.

"Sada zamislite šta bi moglo da se uradi u tom gradu, odnosno toj opštini za potrebe njihovih građana, koliko novih puteva, vodovodne i kanalizacione mreže, koliko bi moglo da se obnovi vrtića i drugih objekata", rekao je Stević.

Izvor: Vebsajt RTV, 28.12.2017.