Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST: ŠTA NAM OD 1. JANUARA DONOSE NOVI ZAKONI - UKIDA SE POVRAĆAJ PDV NA BEBI OPREMU, OSTAJE TV PRETPLATA, POSKUPLJUJU CIGARETE...


Skupština Srbije usvojila je izmene Zakona o poreza na dodatu vrednost (PDV) kojim se ukida pravo na povraćaj PDV zа kupоvinu hrаnе i оprеmе zа bеbе, ali tek nakon usvajanja Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom kojim će biti predviđena јеdnоkrаtnа isplаtа naknade za kupоvinе оprеmе zа bеbе.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić, izjavila je ranije da će biti procenjena vrednost povraćaja PDV-a koji su roditelji zahtevali, i da će se na osnovu tog iznosa definisati nova nadoknada koju će porodice dobijati, a koja će biti dostupna svima.

Ona je navela i da zahtev za povraćaj PDV-a nisu podnosili svi roditelji, ali da će novim zakonom ipak svi dobiti tu novčanu naknadu. Novac se neće čekati kao što je to bila procedura do sada, već će roditelji novac dobiti odmah prilikom uplate roditeljskog dodatka.

Naime, ukidanje prava na refundaciju PDV-a stupiće na snagu tek od dana početka primene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, na kome se radi, a koji će omogućiti da svi roditelji novorođenih beba imaju pravo na naknadu, kao socijalnu meru.

Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom treba da uredi jednokratnu isplatu novčanih sredstava na ime kupovine hrane i opreme za bebe, a više roditelja će ostvariti pravo na ovu nadoknadu, jer će svi roditelji koji imaju pravo na roditeljski dodatak dobiti uvećanje.

U obrazloženju Zakona navodi se da institut refundacije PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe nije u skladu sa propisima EU, te će se ukidanjem tog instituta obaviti dalje usklađivanje sa propisima EU.

Zakonom će, od 1. januara 2017. godine, biti smanjen PDV-a za promet i uvoz drvenih briketa i peleta sa 20 odsto na 10 odsto.

 

U 2017. godini poskupljuju cigarete

Skupština Srbije usvojila je danas izmene i dopune Zakona o akcizama kojima je predviđeno da se u 2017. godini poveća akciza na cigarete u iznosi od 2,28 dinara. Akciza po pakli cigreta iznosiće 64 dinara, a kalendarom akcizne politike je predviđeno da se do 2020. godine svakih šest meseci akciza povećava za 1,5 dinar.

Kafa neće poskupeti

Izmene zakona o akcizama se odnose na preradu, prženje i pakovanje kafe, odnosno akcize će se sad odnositi na sve učesnike u proizvodnji, ali iznos akciza neće biti menjan i kafa neće poskupeti.

Od 1. јаnuаrа 2017. nе prеdvijа se pоvеćаnjе iznоsа аkcizе nа alkoholna pića, vеć ćе sе krајеm јаnuаrа, sаglаsnо ovom zakonu, izvršiti rеdоvnо, gоdišnjе usklаđivаnjе iznоsа аkcizе nа аlkоhоlnа pićа sа indеksоm pоtrоšаčkih cеnа u 2016. gоdini

Od 1. januara 2017. ne predviđa se povećanje akciza na pojedine derivate nafte, već će se krajem januara, saglasno Zakonu o akcizama vršiti redovno godišnje uskladjivanje iznosa akcize na bezolovni benzin, gasna ulja i tečni naftni gas sa indeksom potrošačkih cena u 2017. godini.

Srbija preuzla 105 miliona evra duga Petrohemije

Srbija je preuzela 105 miliona duga Petrohomije koje je imala prema Naftnoj industriji Srbije, utvrđeno je danas zakonom o pretvaranju duga Petrohemije u javni dug koji je usvojila Skupština Srbije.

Poslanici su usvojili Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija "HIP - Petrohemija", Pančevo, prema privrednom društvu "Naftna industrija Srbije" a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije.

Taj dug biće isplaćen iz državnog budžeta u šest rata do juna 2019. godine.

Ostaje TV pretplata

Radio-televizija Srbije i Radio-televizija Vojvodine finansiraće se u naredne dve godine i iz državnog budžeta i od takse od 150 dinara, utvrđeno je izmenama zakona koje je danas usvojila Skupština Srbije. Ta rešenja precizirana su usvojenim izmenama zakona o javnim medijskim servisima i o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis. 

Izvor: Izvod iz vesti: Tanjug, Beta, Blic
Naslov: Redakcija