Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O ZAMENI I IZOSTAVLJANJU (PSEUDONIMIZACIJI/ANONIMIZACIJI) PODATAKA U SUDSKIM ODLUKAMA: Novi Pravilnik primenjivaće se od 1. januara 2017. godine


Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda, na sednici održanoj 20. decembra 2016. godine, donela je Pravilnik o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama.

Pravilnikom se uređuje način zamene i izostavljanja podataka u sudskim odlukama Vrhovnog kasacionog suda, uključujući i način i tehniku anonimizacije/pseudonimizacije u odlukama u elektronskom i pisanom obliku.

Sve odluke Vrhovnog kasacionog suda objavljuju se u celini na veb-sajtu, ali se podaci o strankama, čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi upoređivanjem sa drugim dostupnim podacima, zamenjuju i izostavljaju.

Pravilnik o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama primenjuje se od 1. januara 2017. godine.

VKS je objavio i Otvorenu listu deskriptora.

Izvor: Vebsajt Vrhovnog kasacionog suda, 28.12.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija