Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O FINANSIJSKOJ PORDŠCI PORODICI SA DECOM: Rasprava će trajati do 6. januara 2016. godine


U postupku pripreme Nacrta zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (u daljem tekstu: Nacrt zakona), koji je sastavni deo ovog programa.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu do 6. januara 2016. godine, za predstavnike državnih organa, javnih službi, privredne subjekte, sindikate, udruženja poslodavaca, stručnu javnost i druge zainteresovane učesnike.

Nacrt zakona sačinila je Radna grupa koju su pored predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja činili eksperti i predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Stalne konferencije gradova i opština, Sekretarijata za socijalnu zaštitu u Beogradu i Gradske uprave Novi Sad, Centralnog registra, Udruženja građana – "Srbija u pokretu", "Roditelj", "Centar za mame", Naleda i Unicefa.

Učesnici javne rasprave se pozivaju da dostave predloge, sugestije, inicijative i komentare na elektronsku adresu: milena.antic@minrzs.gov.rs ili pismenim putem Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, Nemanjina 22-26.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 18.12.2015.
Naslov: Redakcija