Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PORESKA UPRAVA: Uvodi se novih šest elektronskih poreskih prijava


Početkom 2016. godine će biti uvedeno novih šest elektronskih poreskih prijava, najavila je direktorka Poreske uprave, Dragana Marković.

Reč je o prijavama za porez na:

  • premije neživotnih osiguranja,
  • doprinose za osnivače, odnosno članove privrednih društava,
  • samooporezivanje fizičkih lica,
  • ispunjavanje obaveze zapošljavanja lica sa invaliditetom,
  • dobit po odbitku i
  • dobit po odbitku koji ostvaruju nerezidentna lica.

Ona je navela da sada Poreska uprava primi u proseku oko 15.000 elektronskih prijava dnevno, a od 2016. godine oko 95 odsto javnih prihoda za čiju naplatu je zadužena ta služba biće ostvareno na osnovu elektronskih prijava.

U 2016. godini biće uvedena i nova aplikativna rešenja za poreske prijave preduzetnika koji vode poslovne knjige, kao i za administraciju poreskih prijava za nasleđe ili poklon.

"Pretpostavke da Srbija i naredne godine napreduje na Duing biznis listi Svetske banke, kada je o porezima reč, već postoje, jer očekujemo da sledeće godine izveštaj Svetske banke obuhvati i elektronske prijave za porez na dobit, kao i godišnji porez na dohodak građana, uvedene ove godine", navela je Markovićeva.

Navela ja i da je u cilju suzbijanja sive ekonomije, 2015. godine Poreska uprava podnela više od 1.500 krivičnih prijava, kao i da je potrebno još vremena i truda da bi se siva ekonomija svela na najmanju moguću meru.

"Moramo biti svesni da siva ekonomija nije problem samo Poreske uprave i drugih državnih organa, već problem našeg celog društva. Svi zajedno moramo učiniti napore na njenom suzbijanju, svako u svom domenu. U sivoj ekonomiji nema sigurnosti, nema budućnosti, postoji samo jednokratna zarada pojedinaca zbog koje trpe svi budžetski korisnici i ostali građani, i nastavnici sa đacima, i medicinari sa pacijentima, i vojnici i policajci", navela je Marković.

Navodi i da PU ima nedovoljan broj radnika za obavljanje osnovnih funkcija kontrole i naplate javnih prihoda. "Poreskoj upravi su potrebni mladi inspektori koji će proći zahtevnu obuku kako bi bili spremni za obavljanje uskostručnih i specifičnih poslova. Poseban izazov biće kako te školovane mlade ljude zadržati kod nas, jer je poznato da je prosek zarada u Poreskoj upravi niži od proseka u drugim upravama, dok su zarade u privatnom sektoru, u takozvanom poreskom konsaltingu, enormne. Obrazovanim i stručnim ljudima sve to predstavlja značajan izazov", navela je Dragana Marković.

Direktorka PU kaže i da je Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015), broj zaposlenih u Poreskoj upravi je smanjen za 999, odnosno ukupan broj sistematizovanih radnih mesta u toj službi je 6.458, a prema Odluci maksimalan broj je 5.459.

Izvor: Vebsajt Politika, 27.12.2015.
Obeležavanje: Redakcija