Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GRAD BEOGRAD: 28. decembra 2015. godine održana sednica Skupštine grada - Usvojena Odluka o budžetu Grada Beograda za 2016. godinu i odluke o izmenama i dopunama odluka o lokalnim komunalnim taksama, o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd


Skupština grada Beograda usvojila je 28. decembra 2015. godine Odluku o budžetu Grada Beograda za 2016. godinu, koji će iznositi 106,8 milijardi dinara, od kojih je 96,395 milijardi namenjeno gradu, a 10,413 milijardi opštinama.

U ukupnim sredstvima gradske kase, prihodi i primanja budžeta učestvovaće sa 91,061 milijardi dinara, preneta sredstva iz prethodnih godina činiće 5,1 milijardu, dok će sopstveni prihodi ustanova iz nadležnosti Grada iznositi 1,05 milijardi dinara.

Predviđen je fiskalni deficit od 3,88 milijardi dinara.

Ukupni rashodi i izdaci iznosiće 97,2 milina dinara i povećani su u odnosu na 2015. za 9,27 odsto.

Gradski odbornici usvojili su i:

  • Odluku o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština u 2016. godini,
  • Odluku o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta Grada Beograda u 2017. i 2018. godini,
  • Odluku o izmeni Odluke o lokalnim taksama za teritoriju Grada Beograda,
  • Odluku o izmenama Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja.

Skupština grada Beograda odlučila je da ukine zabranu prodaje alkoholnih pića, piva i pirotehničkih sredstava od 22 sata do šest ujutru.

Odbornici su usvojili Odluku o izmeni Odluke o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji Grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2013 i 22/2014), kojima se predviđa brisanje člana 11 te Odluke, koji se odnosio na zabranu prodaje alkohola i pirotehnike od 22 sata do šest sati ujutru.

Izmenama odluke, predviđeno je i da na Badnji dan, 6. januara 2016. godine, prodavnice prehrambene robe, moraju da rade najmanje od devet do 18 sati, dok za Božić mogu biti zatvorene.

Ta Odluka stupiće na snagu osam dana od objavljivanja u službenom listu Grada Beograda.

Skupština grada usvojila je i Odluku o uređivanju zemljišta i načina i postupku obracuna i plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta u okviru “Beograda na vodi”, kao i Program uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2016. godinu.

Odbornici su usvojili i Plan detaljne regulacije za područje između ulica Francuske, Cara Dušana, Tadeuša Košćuška i pruge na Dorćolu, kao i Plan detaljne regulacije dela privredno-poslovne zone u Lazarevcu.

Usvojene su i izmene Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite i odluke o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga.

Izvor: Vebsajt Tanjug i Beoifo, 28.12.2015.
Naslov: Redakcija