Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA, CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA: Nacrtom zakona nije propisano potpuno izjednačavanje u pravima civilnih invalida rata i vojnih invalida, ali da je predviđeno da se civilnom žrtvom rata mogu smatrati i lica koja su nestala pod ratnim okolnostima. Svojstvo civilnog invalida rata može se ostvariti po osnovu rane, povrede ili ozlede zadobijene pod ratnim okolnostima, a ne i po osnovu bolesti


Nacrt zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, već je trebalo da bude prosleđen nadležnim ministarstvima na mišljenje, ali se u tom poslu ponovo zastalo.

Naime, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje je izradilo Nacrt zakona, još uvek ne saopštava šta se dešava sa tim dokumentom - da li je bilo promena u tekstu, da li je prosleđen nadležnim ministarstvima ili je već upućen Vladi Republike Srbije?

Inače, povodom najavljenog usvajanja ovog Nacrta zakona brojne nevladine organizacije, pre svih Fond za humanitarno pravo (FHP), sve vreme ukazuju na "neusklađenost tog dokumenta sa obavezujućim normama zaštite ljudskih prava". Civilni sektor nekoliko puta je pozvao na povlačenje ovog dokumenta iz procedure, ali predstavnici Ministarstva na to nisu obraćali posebnu pažnu.

Ono što NVO vide kao sporno jeste to što su žrtve koje su stradale na teritoriji drugih država, žrtve seksualnog zlostavljanja i torture koje pate od psihičkih oboljenja kao posledica preživljenog nasilja, neke od kategorija koje su potpuno isključene iz Nacrta zakona. Prema tome, većina civilnih žrtava koje danas žive u Srbiji neće biti prepoznate kao žrtve, niti će dobiti bilo kakvu podršku države, a radi se, po podacima FHP, o najmanje 15.000 osoba. Nacrt zakona je izrađen bez učešća civilnog sektora, a pominje se i da je priznat status porodica nestalih.

Inače, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije nije imala primedaba na Nacrt zakona.

Iz Ministarstva su naveli da:

  • Nacrtom zakona nije propisano potpuno izjednačavanje u pravima civilnih invalida rata i vojnih invalida, ali da je predviđeno da se civilnom žrtvom rata mogu smatrati i lica koja su nestala pod ratnim okolnostima;
  • da dosadašnji propisi, a i predloženi zakon, obezbeđuje zaštitu civilnim licima, koja su zadobila telesno oštećenje na teritoriji Republike Srbije. To se odnosi i na zaštitu članova porodica civilnog lica koje je poginulo ili nestalo pod ratnim okolnostima na teritoriji Republike Srbije;
  • da se svojstvo civilnog invalida rata može ostvariti po osnovu rane, povrede ili ozlede zadobijene pod ratnim okolnostima, a ne i po osnovu bolesti.

FHP, Koalicija protiv diskriminacije i Koalicija za pristup pravdi pozvale su Vladu i Narodnu skupštinu Republike Srbije da usvoje novi zakonski tekst zasnovan na Modelu zakona o pravima civilnih žrtava povreda ljudskih prava u oružanim sukobima i u vezi sa oružanim sukobima u periodu od 1991. do 2001. godine. Ovaj Model zakona, koji je izradio FHP, sadrži rešenja za ostvarivanje prava žrtava u skladu sa međunarodnim ugovorima o zaštiti ljudskih prava i standardima u pružanju reparacija žrtvama, podsećaju predstavnici civilnog sektora.

Izvor: Vebsajt Danas, J. Diković, 28.12.2015.
Naslov: Redakcija