Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O FONDU ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE


Pravna baza Paragraf Lex

Ministarstvo privrede izradilo je Nacrt zakona o izmenama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije

Članom 3. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 119/2012), uređeno je, između ostalog, da Fond za svoje obaveze odgovara svojom imovinom, osim obaveza za koje garantuje Republika Srbija. Međutim, Nacrtom zakona predviđeno je brisanje dela ove odredbe koji se odnosi na obaveze koje garantuje Republika Srbija.

Nacrtom zakona predloženo je i brisanje odredbe da Vlada utvrđuje ukupan nominalni iznos garancija koje Fond izdaje, kao i da Republika Srbija garantuje za garancije koje Fond izdaje.

Takođe, Nacrt zakona predviđa da se program rada Fond, koji sadrži namenu, visinu, uslove i način korišćenja sredstava Fonda, zatim uslove, kriterijume i procedure za odobravanje kredita i izdavanje garancija, kao i druga pitanja od značaja za rad Fonda, više ne donosi na godišnjem nivou. Predloženo je i da program rada  Fonda više ne bude srednjoročni.

Konačno, Nacrt zakona predviđa da predložene odredbe stupe na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

Izvor: Redakcija, 28.12.2014.