Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA RS: Utvrđeni predlozi zakona o žigovima i o bezbednosti i zdravlju na radu


Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o žigovima čime će se u domaće zakonodavstvo uneti rešenja koja se već dugi niz godina primenjuju u nacionalnim zakonodavstvima većine evropskih zemalja.

Predloženim rešenjima uspostavlja se efikasniji sistem zaštite žigova, osigurava pravna zaštita nosiocima žigova u odnosu na krivotvorenu robu koja se nalazi u tranzitu i omogućava primena savremene tehnologije.

To znači da su prihvatljive nove vrste žigova koje mogu da budu prikazane u elektronskom obliku i koje se dostavljaju elektronskim putem, poput zvučnog žiga, žiga koji se sastoji od slika u pokretu ili multimedijalnog žiga kao njihove kombinacije.

Vlada Srbije utvrdila je Predlog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu kojim se ova oblast dalje usklađuje sa zakonskom regulativom Evropske unije, posebnim konvencijama Međunarodne organizacije rada, koje je naša država ratifikovala, i koja odgovara stvarnim potrebama, kako bi se obezbedila pravna sigurnost i transparentnost u njegovoj primeni.

Cilj zakona je, pre svega, sprečavanje povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom, što podrazumeva pokretanje niza aktivnosti u svim oblastima delovanja uspostavljanjem odgovornosti poslodavca i prava zaposlenih, za primenu mera kojima će biti ispunjeni najviši standardi bezbednosti i zaštite zdravlja zaposlenih.

Na sednici je utvrđen i Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju.

Ovi projekti, vredni približno pet milijardi evra, predstavljaju linijske infrastrukturne objekte koji se grade u dužinama od nekoliko desetina kilometara i na nekoliko hiljada katastarskih parcela.

Vlada je utvrdila ovaj zakon, kako bi se ubrzao početak izgradnje i rekonstrukcije ovih objekata, omogućila brža i jednostavnija realizacija projekta – od procesa pribavljanja zemljišta do izdavanja neophodnih dozvola i ubrzanja procesa javnih nabavki prilikom nabavki neophodnih za realizaciju projekata značajnih za Republiku Srbiju.

Pored izgradnje novih državnih puteva, planirana je rekonstrukcija i rehabilitacija postojećih u dužini od pet hiljada kilometara, radi poboljšanja postojeće putne mreže, kao i rekonstrukcija i rehabilitacija javne železničke infrastrukture.

Za lečenje obolelih od retkih bolesti, Vlada je obezbedila dodatnih 150 miliona dinara, tako da će ukupni budžet u 2019. godini, namenjen njihovom lečenju, iznositi 2.150.000.000 dinara.

Izvor: Vebsajt Vlade, 28.11.2019.
Naslov: Redakcija