Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: Inspekcija će sarađivati sa sudovima, jer je potpisan sporazum sa udruženjem sudija i dogovorena serija obuka, sa jedne strane za inspektore da bolje pišu dokaze, a sa druge strane sudije prekršajnih i upravnih sudova da razumeju inspekcijske postupke


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) pokreće kampanju podizanja svesti o značaju reforme inspekcija i potrebi podizanja ugleda inspektora, čime će biti, kažu, zaokružena petogodišnjica od prvih promena u toj oblasti.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić u promotivnom spotu o značaju rada inspektora poručuje da su inspekcije saveznik dobre privrede i građana.

Reforme u oblasti inspekcijskog nadzora i suzbijanja sive ekonomije zabeležile su značajan napredak u prethodnim godinama, poručuju iz Ministarstva, a posebno izmenama Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015, 44/2018 - dr. zakon i 95/2018), čime je, navode, u potpunosti promenjen odnos inspektora i privrednika.

Značajan doprinos u toj oblasti, dodaju iz Ministarstva, dalo je i uvođenje digitalizacije u rad inspektora, odnosno instalacija informacionog sistema e-Inspektor.

To je, naime, alat u rukama inspektora i olakšava im svakodnevni rad, a sadrži potrebne naloge, izveštaje, zapisnike, rešenja, zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, prijave za privredni prestup, obrasce akata, pritužbe, sve što inspektoru omogućava da bolje sagleda slučaj.

Takođe, pomaže im da se fokusiraju na ono što je zaista problem u oblasti nadzora i budu objektivniji, jer imaju na uvid i nalaze drugih relevantnih inspekcija.

Sada se tačno zna kada se ide u kontrolu i privredni subjekti imaju vreme da se pripreme, a po sačinjavanju inspekcijskog izveštaja dobijaju nacrt za sledeću kontrolu.

Kako navode iz Ministarstva, u Srbiji 75 odsto privrednih subjekata dobro posluje i poštuje zakone, a po nekim anketama, 65 odsto privrede 2013. smatralo je da je inspekcija ozbiljna prepreka za poslovanje, dok danas se samo 12 odsto privrednika tako izjašnjava.

Među postignutim rezultatima u poslednjih pet godina, u Ministarstvu ističu da je intenziviran rad 11 radnih grupa koje ujedno predstavljaju i prvi oblik institucionalizovanog dijaloga inspekcija i privrede, u okviru kojeg se predstavljaju problemi privrednika.

Navode i da će inspekcija sarađivati sa sudovima, jer je, podsećaju, potpisan sporazum sa udruženjem sudija i dogovorena serija obuka, sa jedne strane za inspektore da bolje pišu dokaze, a sa druge strane sudije prekršajnih i upravnih sudova da razumeju inspekcijske postupke.

Povezana je i baza prekršajnih sudova sa inspektorima tako da se odmah vidi inspekcijski dosije. Iz Ministarstva najavljuju da više nema "prazne puške" za inspektore, odnosno sada znaju da kada napišu prekršajnu prijavu da će ta kazna i biti određena, umesto dosadašnjeg slučaja da advokati odvuku prekršaj u zastaru.

"Ono sa čime smo se susreli jeste veliko nezadovoljstvo inspektora materijalnim položajem i statusom. Zato je Ministarstvo obezbedilo uslove da im plate budu povećane sa 51.000 dinara na 73.000", navode u Ministarstvu.

Kažu da su tražili i dodatno zapošljavanje inspektora, dodajući da trenutno ima 2.348 republičkih inspektora, dok bi u naredne tri godine trebalo da se zaposli još 1.272 u svih 44 republičke inspekcije.

Izvor: Vebsajt RTV, 25.11.2019.
Naslov: Redakcija